Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

KiK: optimaal benutten van tijd tot nieuwe ingangsdatum Wkb

Terug naar Nieuws
09-06-2020

Toelaten KiK-kwaliteitsborgers, ontwikkelen KiK-tool 2.0 en bevorderen proefprojecten

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Niet geheel onverwacht en ook niet geheel ongewenst. “Oefenen met bouw- en verbouwprojecten alsof de Wkb van kracht is, heeft zijn tijd nodig”, volgens Lars Kiebert, operationeel manager KiK. “Wij benutten de extra tijd om proefprojecten te entameren, kwaliteitsborgers toe te laten tot KiK en de KiK-tool verder te optimaliseren.”

Lars Kiebert, operationeel manager KiK
Lars Kiebert, operationeel manager KiK

Uitstel biedt soelaas voor proefprojecten

“De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 januari 2021 bleek in de praktijk toch wat krap. Een gemiddeld bouwproject in de gevolgklasse 1* neemt gauw een jaar tot anderhalf jaar in beslag. Kort dag als je bedenkt dat de evaluatie van de oefenprojecten medio 2020 zou plaatsvinden. Natuurlijk zien wij dat de bouw en infra voor een enorme opgave staat, zeker ook omdat de Omgevingswet tegelijk met de Wkb ingaat. Dit uitstel biedt dan soelaas en mogelijkheden om kwaliteitsborging echt in de vingers te krijgen. Met proefprojecten kunnen bouwpartijen leren ‘anders’ te gaan werken. Te werken met een toegelaten instrument (KiK) en een (KiK-)kwaliteitsborger. En te ervaren wat de effecten zijn van de invoering van de Wkb en de aanstaande bewijslast en aansprakelijkheid voor de bouwer.”

Nog geen proefproject gestart? U kunt een proefproject hier aanmelden.

KiK en de Wkb

De Wkb verplicht om vanaf de nieuwe ingangsdatum voor gevolgklasse 1 in bouwprojecten gebruik te maken van een toegestaan instrument als KiK. Het kwaliteitsborgingsinstrument KiK helpt aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk.

 

KiK-kwaliteitsborgers toelaten

Kwaliteitsborgers zijn verplicht om een toegelaten instrument als KiK te gebruiken in Wkb-proefprojecten (én als de Wkb is ingegaan). “Wij van KiK moeten wettelijke voorwaarden stellen aan deze kwaliteitsborgers”, licht Lars Kiebert toe. “Dat vraagt het een en ander van de organisatie van de kwaliteitsborger. Je kunt daarbij denken aan mensen trainen en procedures beschrijven. Het is een intensief proces.”
Wilt u gaan werken met het KiK-instrument? Meld u dan aan!

KiK-training
“Als instrumentaanbieder hebben wij de KiK-training opgezet. Tijdens deze training krijgen de deelnemers uitleg over de Wkb en het instrument KiK. De deelnemers doen daarbij ook ervaring op met de KiK-tool. De training is verplicht voor (aankomende) kwaliteitsborgers, maar andere bouwpartijen zijn ook welkom. Onze visie is dat kwaliteitsborging een gezamenlijke inspanning vergt, gebruik van de KiK-tool staat dan ook open voor alle bouwpartijen.”

KiK-tool 2.0

De speciaal voor KiK ontwikkelde softwareapplicatie ‘KiK-tool’ is om een risicobeoordeling en een borgingsplan te maken van het bouwplan. Het biedt een digitaal platform waarin alle partijen kunnen samenwerken om kwaliteitsborging efficiënt vorm te geven. De tool geeft een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen, zeg maar ‘kwaliteitsborging op maat’.
De kwaliteitsborger kan met de KiK-tool diverse verplichte rapportages genereren. Ook voor de bewijsvoering van de bouwer is de KiK-tool relevant. Hoewel de kwaliteitsborger ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen ontwikkelaar/voorschrijver, bouwer en bevoegd gezag bepaalde rechten zoals meeleesrechten, krijgen in de KiK-tool.

Rapportages en hulpmiddelen
Met de KiK-tool 2.0 kan de kwaliteitsborger de vereiste rapportages genereren, zoals het kwaliteitsborgingsplan en het as-built dossier. Wij werken er op dit moment aan om de verplichte rapportages van de bouwer mogelijk te maken. Daarmee verkleint de tool aanzienlijk de administratieve last voor alle partijen.
De KiK-tool 2.0 wordt opengesteld voor diverse hulpmiddelen voor toetsing, toezicht en uitvoering controles. Denk daarbij aan bijvoorbeeld BRIS-toets, Snagstreams, Kubus/Archicad en Ed Controls.

“De KiK-tool 1.0 is al in gebruik in oefenprojecten. Ervaringen met deze versie en de extra tijd helpen ons de tool verder te professionaliseren en te optimaliseren. Wensen van gebruikers nemen wij mee in de KiK-tool 2.0”, laat Lars Kiebert weten. “Binnenkort komt er een tussentijdse versie van de KiK-tool 2.0 beschikbaar voor kwaliteitsborgers (niet alleen voor KiK-kwaliteitsborgers).”

Tot slot – leun niet achterover…

“Omdat de tijd vliegt en het zo 2022 is, moedigen wij alle partijen in de bouw aan, in het bijzonder bouwers/aannemers, de komende periode te gebruiken om met vol elan proefprojecten te starten en hun organisaties voor te bereiden op de Wkb. Denk niet ‘we leunen nog even achterover’, want de wet gaat er komen!”

* Voorlopig geldt de Wkb voor bouwprojecten in de gevolgklasse 1. Dit zijn fietsers- en voetgangerstunnels en -bruggen, bouwwerken tot 20 meter (geen gebouw zijnde), woonboten, grondgebonden woningbouw, bedrijfspanden tot 2 verdiepingen of loodsen met kleine kantoren én op vergunningsplichtige verbouwingen in deze categorieën.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.