Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

Bent u BRL 5019-gecertificeerd of heeft u dat al aangevraagd? En beschikt u over een KiK-licentie? Dan kunt u snel aan de slag met KiK. Want BRL 5019 en de KiK-tool zijn daarin geïntegreerd. KiK stelt u in staat professioneel gestalte te geven aan kwaliteitsborging in de bouw en infra – conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En daarover te rapporteren aan uw opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Professioneel en doordacht kwaliteit bewaken?

KiK voor kwaliteitsborgers: alles in huis.

Met KiK beschikt u als gecertificeerde kwaliteitsborger over een generiek instrument, geschikt voor alle typen bouwwerken en alle gevolgklassen. Oftewel: one-stop-shopping. KiK is gebaseerd op BRL 5019, waardoor u snel aanhaakt. Professioneel en doordacht bouwkwaliteit borgen doet u met KiK: van risicoanalyse tot en met rapportage en verklaring conform de Wkb. Ook ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwers kunnen werken met KiK. Dat maakt informatie uitwisselen gemakkelijk en samenwerken vanzelfsprekend.

  • One-stop-shopping: KiK is generiek (voor alle bouwpartijen).
  • KiK is een preferent instrument in de sector.
  • BRL 5019 + KiK-licentie inclusief KiK-Tool.
  • KiK helpt uw diensten aan te bieden aan de bouw.
  • KiK helpt u uw taak uit te voeren in overeenstemming met de wet Kwaliteitsborging.
Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.