Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
05-03-2020

KiK is er klaar voor!

U weet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat in op 1 januari 2021. Deze wet verandert het bouwproces en stelt onder andere een kwaliteitsborger en een kwaliteitsborgingsinstrument verplicht. Voorlopig geldt de nieuwe wetgeving alleen voor gevolgklasse 1*.

Kwaliteitsborger monitort bouwproces met instrument

In de nieuwe situatie beoordeelt de onafhankelijk kwaliteitsborger, tijdens de bouw tot de oplevering, of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen. Dat gebeurt met een kwaliteitsborgingsinstrument (KiK!). Hij of zij controleert of de bouwer daadwerkelijk volgens het Bouwbesluit 2012 bouwt en legt dat vast.

monitoren van bouwproces
Kwaliteit monitoren tijdens het bouwproces

Wat maakt het kwaliteitsborgingsinstrument KiK bijzonder

 • KiK is op de toekomst voorbereid: het is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen niet alleen gevolgklasse 1.
 • De KiK-tool stelt alle partijen uit de bouwketen, dus ook architect en voorschrijver, in staat om direct al bij de planvorming, optimaal te anticiperen op integrale kwaliteitsborging.
 • Met de KiK-tool werkt u gemakkelijk, flexibel en online binnen de kaders van de wet- en regelgeving in bouw en infra.
 • Met de KiK-tool kunt u diverse rapportage maken, zoals een kwaliteitsborgingsplan, risicoanalyse of een bouwrapport.
 • KiK is generiek, dus breed inzetbaar voor alle partijen in de bouw, niet alleen voor de kwaliteitsborger. Hoewel de kwaliteitsborger ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen ontwikkelaar/voorschrijver, bouwer en bevoegd gezag samenwerken in de KiK-tool.
 • Het gebruik van de KiK-tool versie 1.0 is gratis in proefprojecten Wkb.
 • KiK is voortdurend in ontwikkeling. KiK zoekt zoveel mogelijk samenwerking met marktpartijen om datasystemen te koppelen. In Q2/Q3 van 2020 komt er een nieuwe verbeterde versie van de KiK-tool, met nog meer gebruiksgemak en toetsingskaders.
 • KiK is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bouwsector.

Bereid u voor op de nieuwe bouwwetgeving. Begin nu!

Met KiK kunt u een formeel proefproject starten waarin alle bouwpartijen samen bouwprojecten gaan uitvoeren alsof de Wkb en de Omgevingswet al van kracht zijn.

U kunt u opgeven voor een proefproject als de aanmelding geldt voor alle bouwpartijen die bij de kwaliteitsborging betrokken zijn (opdrachtgever, bouwer, kwaliteitsborger, bevoegd gezag). Meld u dus snel aan en oefen met de nieuwe wet, zodat u goed voorbereid bent op de nieuwe situatie van 1 januari 2021.

Waaruit bestaat KiK?

KiK is toegelaten als onafhankelijk instrument Wkb voor proefprojecten tot aan de ingangsdatum van de Wkb. Het instrument KiK bestaat uit:

 • KiK-licentie (kwaliteitsborgers)
 • KiK-reglement (kwaliteitsborgers en borger)
   KiK-tool (alle partijen)
   KiK-training (verplicht voor kwaliteitsborgers, gewenst voor anderen)
 • en maakt gebruik van de BRL 5019 (kwaliteitsborgers)

 

* Fietsers- en voetgangerstunnels en -bruggen, bouwwerken tot 20 meter (geen gebouw zijnde), woonboten, grondgebonden woningbouw, bedrijfspanden tot 2 verdiepingen of loodsen met kleine kantoren én op vergunningsplichtige verbouwingen in deze categorieën.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.