Privacy en cookieverklaring KiK

De privacy van bezoekers van deze website wordt door KiK gerespecteerd. Eventuele persoonlijke informatie die door u wordt verschaft wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het door u aangegeven doel. Indien van toepassing worden de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Wel wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om onze website te onderhouden en te verbeteren.

Gegevensverwerking

Het browsen op de website is anoniem tenzij u uw gegevens aan ons kenbaar maakt. T.a.v. de (eventuele) toepassing door u van het instrument KiK voor de kwaliteitsborging van bouwwerken worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt voor het door u aangegeven doel. Indien u een contact formulier instuurt of per email contact met ons opneemt worden de door u verstrekte gegevens zolang bewaard als nodig is om uw verzoek volledig af te handelen.

Beveiliging

Door ons zijn alle mogelijke voorzorgen genomen om de gegevens van gebruikers te beschermen. Wel worden de contactgegevens gepubliceerd van de organisaties die licentienemer zijn van het KiK instrument. Daarnaast worden de gegevens gepubliceerd van personen die gekwalificeerd zijn voor de toepassing van het KiK Risicomodel. Voor zover wettelijk vereist worden deze gegevens eveneens gemeld bij de Toelatingsorganisatie van de overheid. Door de publicatie kunnen opdrachtgevers een organisatie selecteren voor de toepassing van het KiK instrument en kan worden nagegaan welke personen daarvoor zijn gekwalificeerd. Ook het bevoegd gezag kan hiermee nagaan of de betreffende organisaties zijn toegelaten.

Uiteraard kunt u op de website ook zelf uw eigen gegevens inzien. Indien in ons overzicht onjuistheden staan kunt u ons digitaal of schriftelijk verzoeken om de betreffende gegevens aan te passen.

De betreffende gegevens worden door ons niet verstrekt aan derden niet anders dan voor de uitvoering van vereiste controles i.v.m. de toepassing van het KiK instrument.

Ook worden gegevens geregistreerd van bouwprojecten die met het KiK instrument worden gerealiseerd. Deze gegevens worden niet gepubliceerd op de KiK website. Vanwege het wettelijk toezicht op het functioneren van het instrument worden deze gegevens wel verstrekt aan de “Toelatingsorganisatie”, de ZBO in oprichting welke namens de overheid toezicht houdt op het stelsel.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, hiermee kunnen we bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. In geval van een wettelijke verplichting kan deze informatie aan derden worden verschaft. Ook wordt de informatie door de provider voor analyse bewerkt. De provider heeft geen toestemming om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.

Nieuwsbrief en blogs

Door ons wordt geregeld een nieuwsbrief uitgebracht en blogs gepubliceerd. Op deze wijze willen wij onze klanten en geïnteresseerden informeren inzake het KiK instrument en ontwikkelingen t.a.v. de kwaliteitsborging van bouwwerken. Uw email adres wordt alleen aan het bestand van de nieuwsbrief toegevoegd indien u ons daarvoor toestemming (heeft) verleend. U kunt zich op elk willekeurig moment afmelden voor deze nieuwsbrief.

Toepasselijk recht

Op deze website en alle documenten die behoren bij deze website en het KiK instrument is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze website zullen bij uitsluiting worden berecht door een door ons uitgekozen rechtbank.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

KiK
Burg. van Reenensingel 101
Postbus 420
2800 AK Gouda