Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

Met KiK beheerst u de risico’s van bouwprojecten met betrekking tot de vereiste kwaliteit optimaal. KiK maakt uw borging van de vereiste kwaliteit aantoonbaar en bouwwerken verzekerbaar. Met KiK werkt u soepel samen met andere bouwpartijen. Conform de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Met een goed borgingssysteem zullen minder bouwfouten en minder verbeterpunten bij oplevering optreden. Ook draagt u op deze wijze bij aan een goede kwaliteitsborging door de kwaliteitsborger.

Als bouwbedrijf aansprakelijkheden managen?

KiK voor bouwers geeft u de regie!

KiK is het antwoord voor bouwers op de gewijzigde aansprakelijkheid die bouwbedrijven (maar ook onderaannemers, verwerkers en leveranciers) onder de nieuwe bouwwetgeving heeft. Met KiK kunt u uw risico’s beheersen, verzekerbaarheid beter regelen en beschikt u over de bouwstenen voor het opleverdossier. Dankzij het KiK-bouwrapport dat KiK voor bouwers genereert, levert u steeds opnieuw het bewijs van de gerealiseerde kwaliteit. Met KiK voor bouwers bespaart u veel geld en behoudt u de regie. Het instrument ondersteunt innovatieve bouwconcepten (BRL 0901, BRL 0902, BRL 0903-1, BRL 0904, BRL 0905-1). Daarnaast is er het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5029, met betrekking tot kwaliteitsmanagementactiviteiten uitgevoerd door bouwers in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb wet bouw).

  • Met KiK beheerst u alle aansprakelijkheidsrisico’s.
  • Met KiK stelt u de borgingsstrategie vast en behoudt u de regie.
  • KiK bespaart u geld, bij ieder project opnieuw.
  • Met KiK geeft u invulling aan uw bewijslast.
  • KiK heeft een rapportagemodule: snel en eenvoudig alle relevante documentatie genereren.
Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.