Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met een van onze deskundigen: Lars Kiebert of Jack van Everdink op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

U kunt als gemeente of kwaliteitsborger een formeel proefproject starten waarin het bevoegd gezag samen met de bouwkolom bouwprojecten gaat uitvoeren alsof de Wkb en de gewijzigde Omgevingswet al van kracht zijn. KiK kan hierbij worden ingezet als kwaliteitsborgingsinstrument. Voorwaarde om u op te geven voor een proefproject is dat de aanmelding geldt voor alle bouwpartijen die bij de kwaliteitsborging betrokken zijn (opdrachtgever, bouwer, kwaliteitsborger, bevoegd gezag).

De eisen die van toepassing zijn voor een koploperproject zijn te lezen in het document ‘Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten van BZK’.

* = verplicht veld

Algemeen
Intern KiK-nummer, wordt door KiK ingevuld.
Locatie werkzaamheden
Locatie kadastraal
Bouwwerk
Opdrachtgever
Gemachtigde
Bouwer
Ontwerper
Kwaliteitsborger
Verantwoordelijke opstellen risicobeoordeling en coördinatie
Verantwoordelijke constructieve veiligheid
Verantwoordelijke brandveiligheid
Verantwoordelijke bouwfysica en installaties
Verantwoordelijke toezicht op de bouw
 
Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met een van onze deskundigen: Lars Kiebert of Jack van Everdink op telefoonnummer 085 – 486 24 29.