Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt ook voor jou als opdrachtgever/consument veranderingen met zich mee. Het doel van de wet is om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de bouwsector zelf te leggen.

Aannemers en bouwbedrijven zijn verantwoordelijk voor het aantonen van de kwaliteit van hun werk en onafhankelijke (KiK-)kwaliteitsborgers zien toe of het gebouw voldoet aan de wettelijke regels. De kwaliteitsborger moet daarbij gebruik maken van een Wkb-instrument (een werkproces) zoals KiK. Daarnaast zorgen wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek ervoor dat de positie van de opdrachtgever/consument versterkt.

Wat verandert er voor de opdrachtgever/consument?

Wil je vanaf 1 januari 2024 iets bouwen in gevolgklasse 1 dan is er het een en ander veranderd voor de opdrachtgever/consument.

Welke activiteiten worden van je verwacht?

  • Aanvraag Omgevingsplanactiviteit (vergunningsaanvraag) bij jouw gemeente. Minimaal 8 weken voor aanvang van de bouw.
  • Betrokken partijen opdracht geven tot uitwerking, bouw en kwaliteitsborging.
  • Bouwmelding bij de gemeente 4 weken voor aanvang van de bouw voorzien van een borgingsplan (incl. risicobeoordeling), de keuze van het instrument en de kwaliteitsborger (je kunt deze zelf kiezen).
  • Startmelding 2 dagen voor aanvang van de bouw bij de gemeente.
  • Gereed melding bij de gemeente 10 dagen voor ingebruikname. Hierbij horen de verklaring van de kwaliteitsborger, het dossier bevoegd gezag (meestal krijg je deze van de aannemer) en beheersmaatregelen voor specifieke risico’s.
    Na 10 werkdagen kun je het bouwwerk in gebruik nemen, tenzij de gemeente bezwaar maakt binnen die tijd.

Je kunt dit allemaal regelen via het Omgevingsloket online.

Schrik je van al deze verantwoordelijkheden en veranderingen? De overheid startte in het laatste kwartaal van 2023 een informatiecampagne met het doel dat iedereen die bouwt of laat bouwen in ieder geval in aanraking komt met een partij die hem of haar kan informeren over de Wkb.

Na de invoering van de Wkb krijgt de kwaliteitsborger een belangrijk taak

Kies een kwaliteitsborger

Na de invoering van de Wkb krijgt de kwaliteitsborger een belangrijk taak met veel verantwoordelijkheden. Hij neemt voor een deel de werkzaamheden van de gemeente over.

De keuze voor een kwaliteitsborger mag je zelf maken, veelal in overleg met bijvoorbeeld de architect of bouwer. De KiK-kwaliteitsborgers kun je vinden op onze site en alle kwaliteitsborger staan op de site van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Vroege inschakeling van de kwaliteitsborger

Het is slim om de KiK-kwaliteitsborger vanaf het prille begin te betrekken, zodat hij risico’s die voortkomen uit het ontwerp kan signaleren. Hij beoordeelt het bouwplan en maakt het borgingsplan (met de risicoanalyse van de verwachte risico’s tijdens de bouw). Zodra de bouw start voert de KiK-kwaliteitsborger het borgingsplan uit met controles op de bouw. Is de bouw gereed dan geeft hij al dan niet een verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen dat het bouwwerk voldoet aan wet- en regelgeving. De kwaliteitsborger kan ook aanvullende eisen van de opdrachtgever controleren, denk aan goed en deugdelijk werk.

Verlagen kosten

De kosten voor inzet van kwaliteitsborgers verschilt en is ook afhankelijk van de tijd die de kwaliteitsborger besteedt aan het controleren tijdens de bouwwerkzaamheden. Kan de kwaliteitsborger ervan uitgaan dat de kwaliteit grotendeels wordt geborgd door onafhankelijke toetsing met certificaten, dan heeft hij minder tijd nodig voor inspecties. De kosten voor kwaliteitsborging gaan daardoor omlaag. Lees er meer over in dit artikel.

Lees meer in:

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.