Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Nieuwe externe KiK-specialist Trae Architect

Terug naar Nieuws
09-07-2024

KiK heeft een nieuw type licentienemer: de externe specialist. De KiK-kwaliteitsborger kan de externe specialist inschakelen voor specifieke borgingswerkzaamheden zoals constructie of brandveiligheid.

Waaraan voldoet de externe specialist?

Wil je als externe specialist een KiK-licentie krijgen, dan moet je in het bezit zijn van specifieke deelcertificaten van de BRL 5019. In opdracht van een KiK-kwaliteitsborger kan je kwaliteitsborging uitvoeren voor de gevolgklassen en scope waarvoor je bent toegelaten om met KiK te werken. Je bent ook verplicht de KiK-training te volgen. Een uitzondering daarop is de toezichthouder omdat deze geen risicoanalyse en borgingsplan hoeft te maken. Uiteraard werk je met de gratis KiK-tool.

Externe specialist Trae Architect

De nieuwste gecertificeerde externe KiK-specialist is Trae Architect. We zijn benieuwd naar deze externe specialist en daarom bellen we met Jan de Leeuw, architect en eigenaar van het bureau.

Jan de Leeuw van Trae Architect

Vertel eens wat meer over jullie adviesbureau.
“Ik ben Trae Architect nu zo’n 6 jaar geleden gestart. Het is nog een klein architectenbureau van wisselende omvang – af en toe alleen en dan weer met personeel – maar met de intentie om te groeien. Qua projecten probeer ik het zo breed mogelijk te houden, zowel in grootte van de projecten als in het soort project. Voorbeelden van deze variatie zijn vrijstaande woningen voor particulieren, appartementengebouwen met 50+-woningen, een hotel van ca. 13.000m2 en transformaties en renovaties van kantoorgebouwen. Deze afwisseling houdt het werk niet alleen leuk, maar zorgt er ook voor dat het bureau niet te afhankelijk wordt van een specifieke tak.”

 

Kun je aangeven welke deelcertificaten van de BRL 5019 Trae Architect heeft verworven?
“Vooralsnog is Trae alleen gecertificeerd voor de delen 00 – de basis – en 01 Planbeoordeling Algemeen Bouwkundig. Ik wil dit jaar eerst even aankijken hoe het werkt en wat het oplevert. Mogelijk volgen dan al snel een aantal andere delen, bijvoorbeeld 12 Brandveiligheid en 13 Bouwfysica.”

En voor welke gevolgklassen kunnen jullie worden ingezet?
“Vooralsnog alleen voor gevolgklasse 1, enerzijds omdat de Wkb dit jaar alleen voor deze gevolgklasse is ingegaan, en om dezelfde reden als al eerder genoemd; eerst even ervaring opdoen en dan volgen mogelijk andere gevolgklassen.”

foto Trae Architect
foto Trae Architect

Wat bewoog jullie om externe specialist van KiK te worden?
“Ook als architectenbureau krijg je – direct of indirect – met de Wkb te maken. Ik merk bij veel van mijn vakgenoten een sceptische en afwachtende houding ten aanzien van de Wkb. Ik zie juist kansen. Als BRL5019-gecertificeerde kan Trae Architect enerzijds haar eigen werk – het ontwerp –gecertificeerd aanleveren aan de kwaliteitsborger (deel 01). Dat scheelt de kwaliteitsborger tijd, en dus geld (voor de opdrachtgever). Anderzijds kan het bureau nu ook werkzaamheden uitvoeren als externe specialist, een extra verdienmodel dus.”

Jullie kunnen dus worden ingezet door de KiK-kwaliteitsborger. Hebben jullie al contacten met enkele van hen? Zijn jullie bekend bij hen?
“Er is al even contact geweest met ZiN Coöperatie en met Keimpe Stroop van gBOU., maar daar moet ik nog achteraan. De lezer van dit interview mag mij natuurlijk ook altijd bellen.”

Wat is de eerstvolgende klus voor jullie als externe KiK-specialist?
“Dat is nog niet bekend, maar ik hoop dat er zich snel een gelegenheid voordoet, of in de vorm van een eigen project of als externe specialist.”

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.