Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

KiK stelt het bevoegd gezag, zoals Bouw- en Woningtoezicht, in staat hun taak in de bouw volledig en eigentijds te realiseren. Van bouwplantoetsing, risicobeoordeling tot en met een beoordeling van het opleverdossier en gereedmelding van het bouwwerk. Bevoegd gezag en markt werken doelgericht samen volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  • Met KiK sluit u naadloos aan op de bouwpraktijk van vandaag én morgen.
  • Met KiK kunt u als bevoegd gezag goed en doelgericht samenwerken met private partijen.
  • KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen.
  • Met KiK spreekt u dezelfde ‘kwaliteitstaal’ als de bouwkolom.
Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.