Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
31-08-2023

KiK heeft een nieuw type licentienemer: de externe specialist. De KiK-kwaliteitsborger kan de externe specialist inschakelen voor specifieke borgingswerkzaamheden zoals constructie of brandveiligheid.

Waaraan voldoet de externe specialist?

Wil je als externe specialist een KiK-licentie krijgen, dan moet je in het bezit zijn van specifieke deelcertificaten van de BRL 5019. In opdracht van een KiK-kwaliteitsborger kan je kwaliteitsborging uitvoeren voor de gevolgklassen en scope waarvoor je bent toegelaten om met KiK te werken. Je bent ook verplicht de KiK-training te volgen. Een uitzondering daarop is de toezichthouder omdat deze geen risicoanalyse en borgingsplan hoeft te maken. Uiteraard werk je met de gratis KiK-tool. Tot aan de invoering van de Wkb gelden voor jou de spelregels proefprojecten Wkb.

Jaap Neeleman (DWA) en Lars Kiebert (KiK)
Jaap Neeleman (DWA) ontvangt gevelbord van Lars Kiebert (KiK)

Externe specialist DWA

De nieuwste gecertificeerde externe KiK-specialist is DWA. We zijn benieuwd naar deze externe specialist en daarom bellen we met Jaap Neeleman, Commissioning manager bij DWA.

Vertel eens wat meer over jullie adviesbureau.
“DWA is een adviesbureau, maar het blijft niet bij advies alleen. We begeleiden bouwprojecten van begin tot eind. Ook na de realisatiefase blijven we betrokken. Doordat we bovenop beheer en onderhoud zitten, kunnen we als dat nodig is meteen bijsturen voor een optimaal resultaat. Met geavanceerde monitoringstools tonen we aan of beoogde prestaties daadwerkelijk worden behaald.

DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Daarom bedenken onze adviseurs slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. Duurzaamheid werkend maken, dat is ons motto. We maken dat dagelijks waar met 145 enthousiaste en gedreven medewerkers die één ding gemeen hebben: passie voor duurzaamheid. Samen bouwen we aan een wereld die ook voor volgende generaties veilig, gezond en leefbaar blijft.”

Kun je aangeven welke deelcertificaten van de BRL 5019 DWA heeft verworven?
“We beschikken over 5 deelcertificaten. Ik som ze even op:

  • Deel 00 Algemeen GK 1
  • Deel 12 Planbeoordeling – Brandveiligheid GK 1
  • Deel 13 Planbeoordeling – Bouwfysica GK 1
  • Deel 14 Planbeoordeling – Installaties GK 1
  • Deel 20 Toezicht op de Bouw GK 1”

En voor welke gevolgklassen kunnen jullie worden ingezet?
“Voor gevolgklassen 1 en 2.”

Wat bewoog jullie om externe specialist van KiK te worden?
“Op het gebied van kwaliteitszorg leveren wij diensten, zoals Commissioning. Commissioning is een validatieproces gericht op de kwaliteitsbeheersing en borging van gebouwprestaties. Met Commissioning toetsen wij of ontwerpuitgangspunten (installatietechnisch en bouwfysisch) worden geborgd. Dat doen wij vooral in grotere projecten in de utiliteitsbouw. De KiK-tool leent zich daar goed voor. Daarnaast past de certificering op basis van de BRL 5019 het beste bij onze activiteiten. We bouwen met KiK een goed dossier op. In de KiK-tool komt alles bij elkaar.”

Jaap Neeleman (DWA) ontvangt gevelbord van Lars Kiebert (KiK)

Jaap Neeleman (DWA) en Lars Kiebert (KiK)

Jullie kunnen dus worden ingezet door de KiK-kwaliteitsborger. Hebben jullie al contacten met enkele van hen? Zijn jullie bekend bij hen?
“Op dit moment loopt er een pilot met Smeets bouwmanagement en advies BV. We oefenen in dit project met de KiK-tool.”

Wat is de eerstvolgende klus voor jullie als externe KiK-specialist?
“Voorlopig is dat een eigen pilot, een kantoorontwikkeling in Amsterdam,  waarin we oefenen met de dossiertoets conform BRL 5019. Het gaat om toetsing van installaties, brandveiligheid, bouwfysica en uitvoeringscontrole aan de eisen van het Bouwbesluit. We doen dit zorgvuldig en zorgen voor functiescheiding. Onze toets kunnen we aanleveren bij de kwaliteitsborger.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.