Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Nieuwe KiK-kwaliteitsborger Kwaliteitsmeester

Terug naar Nieuws
06-05-2024

In deze rubriek laten wij je kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Kwaliteitsmeester. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment. De KiK-kwaliteitsborger kan als toegelaten kwaliteitsborger onder de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan het werk. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Marco Rose, directeur bij Kwaliteitsmeester.

 Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Kwaliteitsmeester?
“In mijn omgeving, te weten aannemers, architecten, ontwikkelaars, was er grote behoefte aan duidelijkheid over de Wkb en hulp bij kwaliteitsborgingsprojecten. Mijn aspiratie was een flexibele organisatie rondom kwaliteitsmanagement in het kader van de Wkb opzetten. Dat is dus Kwaliteitsmeester geworden. Van huis uit zijn wij stedenbouwkundigen en architecten. Wij richten ons volledig op kwaliteitsborging en zijn ook KOMO-gecertificeerd voor alle scopes. Onze vaste team bestaat uit zes mensen. Zij richten zich elk op een bepaalde scope. Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Allereerst hebben we onderzocht met welke partijen we in zee wilden gaan. Dat zijn certificatie-instelling Kiwa en instrumentaanbieder KiK geworden. We moesten aan de slag met het vastleggen van onze werkwijze en allerlei stukken verzamelen. Het advies- en trainingsbureau Oud Arlesteyn heeft ons begeleid bij het certificeringsproces BRL 5019 en bij het maken van het handboek. Al met al was dat best veel werk. De mensen van Oud Arlesteyn hebben er zeker aan bijgedragen dat wij door de bomen het bos konden zien. We hebben voor de certificering ook gelijk voor iedereen het VCA-certificaat geactualiseerd.
Gedurende het hele proces hebben wij er zelf voor gepleit om zoveel mogelijk slim en digitaal te maken. Aanvullend op KiK dat op projectniveau al slim werkt. Wij streven ernaar om ook de samenwerking met onze partners te automatiseren. Mooi is dat we nu een boekwerk hebben als basis voor wat we willen automatiseren.“

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Eenvoudigweg omdat KiK het breedste aanbod heeft. Wij willen samenwerken met verschillende partijen. Veel van de andere instrumenten leggen het accent bij een bepaalde doelgroep, dat doet KIK niet. En de presentatie van Lars Kiebert vonden wij erg overtuigend.”

project Kwaliteitsmeesters
Verbouwing van ‘t Oude Weeshuis, gevolgklasse 2

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Er komt momenteel heel veel los. We zijn de ene na de andere offerte aan het schrijven. Opvallend is dat de aanvragen niet uitsluitend vanuit onze eigen contacten komen. Het eerste project waar we opdracht voor kregen was gelijk een bijzondere. Vanuit de gemeente Nijmegen kwam de vraag voor kwaliteitsborging bij de verbouwing van ‘t Oude Weeshuis. Het gaat om de renovatie en herindeling van het pand dat al eerder een herbestemming heeft gevonden als buurthuis. Het is echter gelijk al een project in gevolgklasse 2 dus het wordt geen officieel Wkb-project, maar wel een soort proefproject. Het is een leuke uitdaging.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Aanvankelijke was ons idee om alomvattend bouwheer te worden. We willen eerst goed kijken wat de komende zes maanden ons brengen. Daarna gaan we de evalueren. Zijn we goed bezig? Wat levert het ons op en wat kost het ons? Gaan we onze activiteiten intensief voortzetten of zien we dit als een bijbaantje? Het overzicht op de bouwkwaliteit is in de loop der tijd grotendeels verloren gegaan bij de meeste architecten. We willen zelf wel graag kritisch blijven op ons werk en het eindresultaat. Werkt onze organisatie zoals we die hebben opgezet? Is onze onafhankelijkheid gewaarborgd? Hoe gaan we de samenwerking met nieuwe partijen goed regelen? Wat leeft er bij de gemeenten, ook als de gevolgklasse 2 ingaat? Hoe pakken de gemeenten hun rol op en hoe gaan de Omgevingsdiensten hiermee om? Enfin, veel vragen om te zien of we op de goede weg zitten. We willen de projecten die we aannemen ook echt kunnen waarmaken!”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.