Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
02-04-2024

In deze rubriek laten wij je kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger DVTadvies B.V. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.
De KiK-kwaliteitsborger kan nu als toegelaten kwaliteitsborger onder de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan het werk. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Marcel Schreurs, senior adviseur en projectmanager bij DVTadvies B.V.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van DVTadvies B.V.?
“DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT) voor met name bestaande (bedrijfs)huisvesting en datacenters. Wij zijn verantwoordelijk en betrokken als technisch adviseur, ontwerper en projectmanager bij diverse projecten. Verder geven wij advies over een groot scala aan onderwerpen zoals: (brand)veiligheid, energie, ontwerp en beheer van technische installaties, conditiemetingen van gebouwen, BOEI-inspecties, het verzorgen van vergunningen, toezicht op onderhoud. En nu dus ook op het gebied van de kwaliteitsborging.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Toen ik in halverwege november 2023 mijn werkzaamheden bij DVTadvies startte, was een van mijn eerste taken om DVTadvies als kwaliteitsborger op de kaart te zetten. Hoewel het certificeringstraject voor de BRL5019 al was ingezet, was dit nog niet bezegeld met het certificaat. Om dit op zo’n kort mogelijke termijn voor elkaar te krijgen, heb ik een team van aspirant-kwaliteitsborgers samengesteld (om de volledige scope te kunnen bemannen) en een handboek geschreven waarin alle procedures voor de kwaliteitsborging zijn vastgelegd. In december volgde de audit die wij succesvol hebben doorstaan en die op zijn beurt werd opgevolgd met de uitreiking van het certificaat.”

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Het bouwproces is vaak al complex genoeg. Met de KiK-tool hebben we een verificatie- en validatie-instrument dat het proces niet alleen aan de voorkant, bij het ontwerp en in de werkvoorbereiding helpt te organiseren, maar ook een instrument dat actief meekijkt tijdens de uitvoering en bewaakt dat alles ook zo wordt gemaakt zoals bedacht. Daarmee vergroot de tool niet alleen de efficiëntie, maar draagt deze ook bij aan de effectiviteit van de werkzaamheden: het uiteindelijk kunnen afgeven van ‘de Verklaring’. En met dit resultaat voor ogen worden niet alleen wij blij, maar zeker onze toekomstige opdrachtgevers.”

DVTadvies project in Eindhoven

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Als alles goed gaat starten wij in mei van dit jaar met een nieuwbouw woningbouwproject. Wij zijn gevraagd om in dit project van een van onze samenwerkingspartners voor een aantal deelgebieden als kwaliteitsborger op te treden. Hoewel de focus van DVTadvies eigenlijk ligt op bestaande bouw, geeft de opzet van dit project ons de kans ervaring op te doen als verschillende partijen met de KiK-tool werken. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid ons team verder te bekwamen in de kwaliteitsborging. En dat is mooi, want als begin 2025 de Wkb ook voor verbouwprojecten in gevolgklasse 1 gaat gelden, is ons kantoor volledig voorbereid om ook voor initiatiefnemers van deze projecten als kwaliteitsborger aan de slag te gaan.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Al meer dan twee decennia staat het borgen van veiligheid en het leveren van de afgesproken kwaliteit voor DVTadvies voorop. Je zou dus kunnen zeggen dat kwaliteitsborging inmiddels in ons DNA zit. Wij zien de uitbreiding van onze diensten als kwaliteitsborger dan ook als een logische vervolgstap. Onze missie is het verlenen van multidisciplinaire diensten en het uitvoeren van complexe opdrachten op een kwalitatief goede en efficiënte wijze. En hierin passen de werkzaamheden rondom kwaliteitsborging uitstekend.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.