Instrument nodig

Instrument is nodig en nuttig

Onder zowel het huidige als het eventuele nieuwe bouwstelsel is het werken met een generiek kwaliteitsborgingssysteem effectief en efficiënt. Voor zowel bevoegd gezag als de bouwkolom. Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK), is zo´n systeem. Private partijen én overheden kunnen nu al bouwen, borgen en toezicht houden volgens de Wkb wet door te werken met KiK: van opdrachtgever tot architect, van bestekschrijver tot bouwbedrijf en van externe kwaliteitsborger tot en met de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht.

 

De functie van een kwaliteitsborgingsinstrument:

  • in het huidige stelsel BWT verantwoordelijk voor toetsing én controle op de bouwplaats
  • na een stelselherziening binnen ‘een Wkb’

 

In het huidige bouwstelsel

Een generiek instrument draagt in hoge mate bij aan de effectiviteit en efficiency van de borging. Wanneer de private partijen in de bouwkolom een toetsings- en informatieplatform hebben waarmee gewerkt kan worden, kunnen kennis, kunde en capaciteit van het toezicht optimaal worden ingezet. Een dergelijk generiek instrument geeft daarnaast de publieke en de private sector de gelegenheid om intensief samen te werken en tegelijk te werken aan wederzijds vertrouwen. Een optimale inzet van capaciteit en een goede voorbereiding voor een toekomst wanneer ‘een Wkb’ eventueel alsnog van kracht wordt.

 

Na een stelselherziening

De bouw- en infrasector en de kwaliteitsborgers moeten eventueel straks, wanneer de Wkb alsnog van kracht zou gaan worden , een zoge­noemd ‘instrument’ (systeem) hanteren om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Door de bouwer in deze wetswijziging ook eenduidig aansprakelijk en verantwoordelijk te maken voor het opgeleverde bouwwerk neemt de noodzaak om kwaliteit te borgen en vast te leggen sterk toe. Dit wordt enerzijds ingegeven door de aansprakelijkheid en anderzijds is het een gevolg van de eisen die verzekeraars stellen om de gebouwprestaties verzekerbaar te maken. Deze aspecten zijn in het instrument KiK dan ook meegenomen. Instrumenten moeten officieel worden toegelaten (= goedgekeurd) door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TO), een door de overheid in het leven geroepen instantie (ZBO). De kwaliteitsborgers die gekwalificeerd zijn voor een instrument t.a.v. de controle van het voldoen aan de bouwregelgeving zijn bij deze TO geregistreerd. De TO houdt ook toezicht op het functioneren van het instrument en voert daartoe ook ‘reality checks’ (steekproeven) uit. De instrumentbeheerder, in het geval van KiK is dat KOMO, is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteitsborgers.