Instrument nodig

Instrument is nodig en verplicht

De bouwsector en de kwaliteitsborgers moeten, op grond van de Wkb, een zoge­noemd ‘instrument’ (beoordelingsmethode) hanteren om te beoordelen of het bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Door de bouwer in deze wetswijziging ook eenduidig aansprakelijk en verantwoordelijk te maken voor het opgeleverde bouwwerk neemt de noodzaak om kwaliteit te borgen en vast te leggen sterk toe. Dit wordt enerzijds ingegeven door de aansprakelijkheid en anderzijds is het een gevolg van de eisen die verzekeraars stellen om de gebouwprestaties verzekerbaar te maken. Deze aspecten zijn in het instrument KiK dan ook meegenomen. Instrumenten moeten officieel worden toegelaten (= goedgekeurd) door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TO), een door de overheid in het leven geroepen instantie (ZBO). De kwaliteitsborgers die gekwalificeerd zijn voor een instrument zijn bij deze TO geregistreerd. De TO houdt ook toezicht op het functioneren van het instrument en voert daartoe ook ‘reality checks’ (steekproeven) uit. De instrumentbeheerder, in het geval van KiK is dat KOMO, is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteitsborgers.