Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Instrument KiK officieel toegelaten voor Wkb

Terug naar Nieuws
09-06-2022

TloKB geeft definitieve status aan KiK

KiK is op 9  juni 2022 definitief toegelaten als instrumentaanbieder in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)! De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) geeft daarmee aan dat het instrument KiK in alle opzichten voldoet aan de criteria volgens het Toetsingskader Wkb-instrument. Het instrument KiK is opgenomen in het Register instrumenten kwaliteitsborging. Daarmee hebben ook de KiK-kwaliteitsborgers een officiële status. Na jaren van voorbereiding zijn wij blij met de verkregen status.

De overheid stimuleert met de Wkb een verbetering van de bouwkwaliteit van gebouwen door minder bouwfouten en gebreken. Dit versterkt de positie van de opdrachtgever.

De Wkb verplicht om vanaf de verwachte ingangsdatum1 januari 2023 voor gevolgklasse 1 vergunningsplichtige bouwprojecten gebruik te maken van een toegestaan instrument als KiK én een kwaliteitsborger in te schakelen.

Stelsel van kwaliteitsborging

Het instrument KIK

KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) is een vooraanstaand instrument voor de Wkb. KiK biedt specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. Met KiK voldoet de sector aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra én aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunning-plichtig. Het instrument is in beginsel geschikt voor alle gevolgklassen.

Officiële status KiK-kwaliteitsborgers

Ton Jans, directeur KiK-KOMO geeft aan wat de toelating voor KiK-kwaliteitsborgers betekent: “De toelating van het instrument KiK brengt met zich mee dat ook de kwaliteitsborgers die een licentie hebben met KiK een officiële status hebben. Zij kunnen vanaf de startdatum Wkb formeel kwaliteitsborgingsprojecten uitvoeren voor de gevolgklasse 1.

Op dit moment zijn er 11 kwaliteitsborgers die een licentie hebben met KiK. Zij werken nu al in proefprojecten om zich samen met de keten voor te bereiden op de Wkb. In totaal zijn er bij die kwaliteitsborgers circa 75 gekwalificeerde medewerkers beschikbaar voor kwaliteitsborging. Wij verwachten een flinke toename van het aantal KiK-kwaliteitsborgers zodra de definitieve ingangsdatum Wkb bekend is.”

KiK-tool

De KiK-tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico en de gevolgen structureert. Daarna legt de tool de basis voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kunnen bouwpartijen de verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. In het borgingsplan maakt de KiK-tool zichtbaar wat te doen om deze risico’s te managen.

Een flinke stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten en bouwers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.

Breed inzetbaar

De veelzijdigheid in het gebruik van de KiK-tool maakt de tool geschikt voor verschillende doelen en partijen. Daarom stellen wij de tool beschikbaar voor een brede toepassing in de gehele bouwkolom. De ontwikkelaar, de architect en de bouwer kunnen er efficiënt mee aan de slag. Zo ontstaat een integraal gebouwdossier waarmee uiteindelijk de KiK-kwaliteitsborger zijn werkzaamheden doelmatig en effectief kan uitvoeren. De KiK-tool is nu al te gebruiken in Wkb-proefprojecten. Vanwege de hoeveelheid data die de KiK-tool in zich kan dragen, vormt de tool ook de basis voor het beheer van gebouwen.

Waar kunt u terecht?

Wilt u KiK-kwaliteitsborger worden? Neem dan contact met ons op. Bent u van plan te oefenen met de Wkb in een proefproject, benader dan een van onze kwaliteitsborgers.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.