Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Woonconcepten met KOMO-certificaat en template in KiK

Terug naar Nieuws
18-01-2021

Bouwbedrijven managen eenvoudig bewijslast en kosten kwaliteitsborging

Bouwbedrijven verdiepen zich steeds meer in standaardisering en industrialisering. Met woonconcepten bieden zij totaaloplossingen voor woningbouw. De vraag naar woonconcepten is zeer actueel, onder andere vanwege het grote tekort aan woningen en de zoektocht van opdrachtgevers (vooral woningcorporaties) naar betaalbare woningen.

Woonconcepten certificeren

De komst van de Wkb en de gewijzigde bewijslast voor de bouwer stelt de bouwer van woonconcepten voor een nieuwe uitdaging. Hoe toont hij aan dat zijn concept aan de eisen van de Wkb en het Burgerlijk Wetboek (bewijslast) voldoet? En hoe houdt hij de kosten voor de kwaliteitsborger betaalbaar?

Bouwbedrijven die zich specialiseren in woonconcepten kunnen ervoor kiezen hun concept te certificeren. Ze tonen daarmee objectief getoetste en goedgekeurde kwaliteit aan. En managen tegelijkertijd hun bewijs en de kosten voor kwaliteitsborging.

KiK helpt bouwers van woningconcepten met template in KiK-tool

De ontwikkeling van de softwareapplicatie KiK-tool staat niet stil. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om templates aan te maken voor een type gebouw (eerste kwartaal 2021). Deze templates zijn reproduceerbaar en aan te vullen voor elk volgend bouwproject. Het voordeel is dat het de fase van planvorming/toetsing, risicobeoordeling tot en met het borgingsplan gemakkelijker en korter maakt.

Een template waaraan je certificaten kunt koppelen heeft nog een voordeel. Wanneer het woningconcept is gecertificeerd, bijvoorbeeld met de KOMO BRL 0904 of 0905, dan erkent de tool dit als beheersmaatregel en kan de intensiteit van toezicht door de kwaliteitsborger omlaag met als resultaat een kostenreductie. Én de certificaten geven invulling aan de bewijslast van de bouwer.

Lees hier meer over certificatieregelingen in KiK.

VDM Woningen ziet voordelen certificeren woonconcept

Een van de bouwbedrijven die zijn geprefabriceerde houtskeletbouwelementen heeft gecertificeerd is het bouwbedrijf VDM Woningen. VDM produceert duurzame, hoogwaardige conceptwoningen en werkt al lange tijd aan diverse concepten die in de eigen fabriek worden geproduceerd. VDM Woningen is in het bezit van het KOMO-attest-met-productcertificaat op basis van de BRL 0904 Houtskeletbouw en de BRL 1704-1 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen.

Met de certificeringen toont het bedrijf enerzijds aan dat de prefab bouw van de houtskeletwoningen (HSB) voldoet aan hoge kwaliteitseisen (Wkb, bewijslast). “Dat is niet het enige”, licht Jan van der Meer, directeur VDM Woningen, toe, “het levert het ons een voorrangspositie op, omdat de inzet van de kwaliteitsborger betaalbaar blijft.”

Dit heeft hij ervaren tijdens het proefproject met 11 prefab houtskeletwoningen samen met KiK-kwaliteitsborger gBOU. Hij was aanvankelijk sceptisch over de kosten van kwaliteitsborging. Jan van der Meer: “maar de praktijk liet zien dat onze KOMO-certificaten een positief effect hebben. Het scheelt kwaliteitsborger gBOU. tijd en werk omdat producten en processen al getoetst zijn op kwaliteit. En dat vertaalt zich in een geoptimaliseerde inzet van de kwaliteitsborger en daarmee uiteindelijk in lagere kosten.”

We vroegen Keimpe Stroop van gBOU. of hij niet bang is dat hij hierdoor minder werk heeft als kwaliteitsborger. Keimpe Stroop: “Nee, helemaal niet! Er is genoeg werk te doen voor de kwaliteitsborger. Op deze manier blijft werken volgens de Wkb betaalbaar.”

Jan van der Meer denkt verder: “Bouwen met hout is echt de toekomst. Het is waardevol bouwmateriaal, het is duurzaam en is onuitputtelijk als het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Nu het Bouwbesluit met ingang van 1 januari 2021 op diverse punten wijzigt, denk aan BENG-eisen, overwegen we om een complete casco HSB-woning te gaan certificeren met SKH. Onder de Wkb is het gecertificeerde concept eenvoudig te reproduceren en dat kost ons zoveel minder tijd.”

 

Casco montage 10 halfvrijstaande woningen aan de Jaspis in Drachten | VDM Woningen - sept 2020

We vroegen Keimpe Stroop van gBOU. of hij niet bang is dat hij hierdoor minder werk heeft als kwaliteitsborger. Keimpe Stroop: “Nee, helemaal niet! Er is genoeg werk te doen voor de kwaliteitsborger. Op deze manier blijft werken volgens de Wkb betaalbaar.”

Jan van der Meer denkt verder: “Bouwen met hout is echt de toekomst. Het is waardevol bouwmateriaal, het is duurzaam en is onuitputtelijk als het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Nu het Bouwbesluit met ingang van 1 januari 2021 op diverse punten wijzigt, denk aan BENG-eisen, overwegen we om een complete casco HSB-woning te gaan certificeren met SKH. Onder de Wkb is het gecertificeerde concept eenvoudig te reproduceren en dat kost ons zoveel minder tijd.”

SKH helpt bouwers zich te positioneren

Certificatie-instelling SKH certificeert producten, processen en personen in diverse sectoren. Zij voorziet ook in het KOMO-keurmerk voor houtconceptbouw. Directeur Oscar van Doorn vertelt hoe SKH bouwers van conceptwoningen helpt met bewijsvoering en kostenverlaging. “SKH certificeert woningconcepten voor KOMO-certificaten op basis van de BRL 0904 Houtskeletwoningen en de BRL 0905 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen en woninguitbreidingen. Per definitie betekent dit dat de woonconcepten hiermee voldoen aan de bouwregelgeving.

Oscar van Doorn, directeur SKH

De meerwaarde voor de bouwer is dat hij snel seriematig, fabrieksmatig en gecontroleerd kan werken. Daarnaast verkleint hij risico’s aanzienlijk en levert hij voldoende bewijs van kwaliteit. Natuurlijk betekent aantoonbare kwaliteit ook dat de kwaliteitsborger minder werk hoeft te verrichten.

Een BRL is altijd in ontwikkeling. Wetgeving en private eisen veranderen. Zo werken we aan een uitbreiding van de BRL’en 0904 en 0905 met project-specifieke aspecten en omgevingsfactoren alsof het woonconcept een te certificeren product is. Denk daarbij aan duurzaamheidsaspecten en installatietechnische componenten. Op deze manier wordt het woonconcept steeds completer.”

Meer informatie

  • Kijk voor meer marktpartijen die KOMO-gecertificeerd op KOMO-online.
  • Uw bouwconcept laten certificeren? Neem dan contact op met KOMO via info@komo.nl.
  • Wilt u gebruik maken van de KiK-tool? Ga dan naar de website van de KiK-tool. Hier kunt u ook een offerte of een gratis demo aanvragen.
  • Zie ook het artikel over de KiK-tool.

Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.