Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
01-12-2020

Vernieuwde KiK-tool detecteert kans, grootte én gevolgen bouwrisico’s

De KiK-tool, de softwareapplicatie die onderdeel is van het voor proefprojecten toegelaten Wkb-instrument KiK, is ingrijpend vernieuwd. De KiK-tool is de eerste applicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging. Aannemers, kwaliteitsborgers en initiatiefnemers gebruiken de KiK-tool om bouwprojecten volgens de Wkb uit te voeren.

De innovatie van de tool kwam tot stand op basis van een uitgebreide evaluatie van de eerste versie. Kwaliteitsborgers die al met KiK werken, partijen uit de bouwkolom en de Toetsingscommissie instrument kwaliteitsborging (in opdracht van de Regiegroep Kwaliteitsborging voor het bouwen) leverden feedback. KOMO, KiK en BRIS realiseerden vervolgens de KiK-tool 2.0 op basis van praktijkinzichten én (markt)wensen.

Vernieuwde KiK-tool detecteert kans, grootte én gevolgen bouwrisico’s

Samen het doel bereiken

Ton Jans, directeur stichting KiK gaat in op de vernieuwingen: “De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. De tool bood in zijn eerste versie al functionaliteit voor de onder de Wkb verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten. Nu maakt de KiK-tool ook zichtbaar wat je moet doen om zulke risico’s te managen. Een grote stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten, gemeentes en aannemers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.” De KiK-tool is vanaf nu op aanvraag beschikbaar. Kijk op de website van de KiK-tool voor informatie en voor het aanvragen van een demo.

Nu maakt de KiK-tool ook zichtbaar wat je moet doen om zulke risico’s te managen.
Ton Jans, directeur KiK

Bouwbesluit centraal

De KiK-tool stuurt de gebruikers door een proces waarbij toetsing aan de eisen van het Bouwbesluit centraal staat. Op basis van de hierop volgende risicobeoordeling omschrijft de tool acties voor het borgingsplan. De KiK-tool biedt vervolgens mogelijkheden om acties te koppelen aan personen, bewijsmateriaal van de as-built situatie digitaal te verzamelen en besluiten vast te leggen. Als resultaat genereert de KiK-tool uiteindelijk, met één druk op de knop, alle wettelijke rapportages die vereist zijn.

Aanbevolen door 30 (branche)organisaties

De KiK-tool wordt ondersteund door de brede coalitie van (branche)organisaties die vanaf het begin achter KiK staat. Bekijk hier de organisaties die KiK aanbevelen. Nu instappen bij KiK? Neem contact op via info@kik-komo.nl.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.