Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Wkb-prestatieladder helpt kwaliteitsborgers

Terug naar Nieuws
04-10-2022

Algemene waarderingssystematiek voor kwaliteitsborgers en instrumenten

Ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ontwikkelde KOMO samen met de Vereniging Kwaliteitsborging Nederland (VKBN) een nieuwe algemene systematiek: de Wkb-prestatieladder. De Wkb-prestatieladder is een nationale geharmoniseerde werkwijze waarmee kwaliteitsborgers dezelfde waarde kunnen toekennen aan kwaliteitsregelingen (conformiteitsregelingen, certificaten) ongeacht met welk instrument voor kwaliteitsborging zij werken.

As-built-kwaliteit is bepalend

De Wkb heeft als belangrijk doel de ‘as-built-kwaliteit’ te verbeteren. Met andere woorden, de daadwerkelijke kwaliteit van een gebouw bij oplevering is bepalend. Onder de Wkb controleert de kwaliteitsborger deze as-built-kwaliteit met behulp van een risicobeoordeling en een borgingsplan. Daarbij is hij verplicht een instrument als KiK te gebruiken. Hij geeft bij oplevering een verklaring af aan het bevoegd gezag van een gerechtvaardigd vertrouwen dat het gebouw aan de bouwregelgeving voldoet.

 

as-built kwaliteit van het bouwwerk

Andere kwaliteitsregelingen

De waardering van kwaliteitsregelingen –afgezet tegen de Wkb-prestatieladder- wordt vastgesteld door een onafhankelijke commissie. Deze rapporteert objectief, geeft het resultaat weer in het schema van de Wkb-prestatieladder en geeft verbeteringsmogelijkheden aan voor de kwaliteitsregeling. Een samenvatting van het rapport wordt gepubliceerd op een centraal platform, waar de bijdragen van allerlei bouw-gerelateerde kwaliteitsregelingen voor de risicobeheersing van bouwprocessen inzichtelijk zijn. Dit platform is voor iedereen open toegankelijk.

Het draagvlak voor de Wkb-prestatieladder onder kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders en beheerders van kwaliteitsregelingen is er. KOMO is als initiatiefnemer inmiddels gestart met de concrete uitwerking.

Inzetbaar voor instrumentaanbieder

De instrumentaanbieders zijn onder de Wkb verplicht om in hun instrument op te nemen hoe de kwaliteitsborger moet omgaan met bestaande kwaliteitsverklaringen. Ook hiervoor is de Wkb-prestatieladder uitstekend inzetbaar; de ladder helpt instrumentaanbieders om hieraan invulling te geven.

Streven is de Wkb-prestatieladder bij de inwerkingtreding van de Wkb online te kunnen raadplegen.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.