Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met een van onze deskundigen: Lars Kiebert of Jack van Everdink op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

U, als onderdeel van de bouwketen staat voor de enorme uitdaging om voor 2022 (beoogde nieuwe ingangsdatum Wkb) uw organisatie en werkproces af te stemmen op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (kortweg Wkb) en leveren van de bewijslast. KiK helpt daarbij. De nieuwe wetgeving geldt voor alle partijen uit de bouwketen: ontwikkelaars/opdrachtgevers (incl. architect en voorschrijvers), bouwers, kwaliteitsborgers en bevoegd gezag.

Met KiK toont u aan dat u voldoet alle wet- en regelgeving in bouw en infra en aan private kwaliteitseisen. Ook beschikt u over de onmisbare bewijslast. Het is geschikt voor alle type bouwwerken en gevolgklassen. KiK helpt beter te bouwen, faalkosten te verminderen, verbetert de samenwerking in de bouw en ondersteunt innovatieve concepten. KiK is een toonaangevend instrument, ontwikkeld door maar liefst 30 (branche)organisaties.

Verplicht instrument
De Wkb schrijft voor dat binnen de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving.

Hoe werkt het?   Aanmelden  

KiK, verbindende factor in bouwkwaliteit

KiK is hét instrument voor kwaliteitsborging in bouw en infra onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met doeltreffend maatwerk in één systeem spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal.

Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met een van onze deskundigen: Lars Kiebert of Jack van Everdink op telefoonnummer 085 – 486 24 29.