Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

U, als onderdeel van de bouwketen staat voor de enorme uitdaging om voor 1 januari 2023 uw organisatie en werkproces af te stemmen op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (kortweg Wkb) en leveren van de bewijslast. KiK helpt daarbij. De nieuwe wetgeving geldt voor alle partijen uit de bouwketen: ontwikkelaars/opdrachtgevers (incl. architect en voorschrijvers), bouwers, kwaliteitsborgers en bevoegd gezag.

Met KiK toont u aan dat u voldoet alle wet- en regelgeving in bouw en infra en aan private kwaliteitseisen. Ook beschikt u over de onmisbare bewijslast. Het is geschikt voor alle type bouwwerken en gevolgklassen. KiK helpt beter te bouwen, faalkosten te verminderen, verbetert de samenwerking in de bouw en ondersteunt innovatieve concepten. KiK is een toonaangevend instrument, ontwikkeld door maar liefst 30 (branche)organisaties.

Verplicht instrument
De Wkb schrijft voor dat binnen de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving.

KiK-tool – circa 80 organisaties/personen werken er al mee!
Speciaal voor KiK is softwareapplicatie ‘KiK-tool’ ontwikkeld. Op dit moment werken er zo’n 80 organisaties/personen met de KiK-tool in bouwprojecten. Een veelvoud van dit getal heeft zijn interesse getoond.

Met de KiK-tool kan de kwaliteitsborger een risicobeoordeling en een borgingsplan van het bouwplan maken. De KiK-tool biedt een digitaal platform waarin alle partijen kunnen samenwerken om kwaliteitsborging efficiënt vorm te geven. Daarnaast geeft de tool een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen, zeg maar ‘kwaliteitsborging op maat’.  De KiK-tool genereert diverse verplichte rapportages. Ook voor de bewijsvoering van de bouwer is de KiK-tool relevant. Hoewel de kwaliteitsborger ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen ontwikkelaar/voorschrijver, bouwer en bevoegd gezag bepaalde rechten zoals meeleesrechten, krijgen in de KiK-tool. Wilt u meer informatie of een demo van de KiK-tool? Bezoek dan de KiK-tool-website!

KiK, verbindende factor in bouwkwaliteit

KiK is hét instrument voor kwaliteitsborging in bouw en infra onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met doeltreffend maatwerk in één systeem spreekt de hele bouwkolom dezelfde taal.

Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.