Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

TloKB organiseert congres Kwaliteitsborging bouw op 11 oktober

Terug naar Nieuws
04-08-2022

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) organiseert op 11 oktober 2022 het congres Kwaliteitsborging bouw. Het congres is voor iedereen die betrokken is bij besluitvorming en uitvoering van bouwkwaliteit, bevoegd gezag en bouw- en woningtoezicht.

Vanaf 1 januari 2023 werken we in Nederland met een nieuw stelsel van toezicht op de bouw. Het betekent ook dat de TloKB nu volop aan de slag is, om samen met alle betrokken partijen goed vorm te geven aan nieuwe taken en samenwerking voor de kwaliteitsborging in de bouw.

Congres Kwaliteitsborging bouw

Het congres Kwaliteitsborging bouw gaat over het nieuwe kwaliteitsborgingssysteem in de bouw. Wat betekent het nieuwe systeem voor u als kwaliteitsborger, aannemer, instrumentbouwer en instrumentaanbieder? Wat zijn de veranderingen, wat zijn de voordelen en welke nieuwe samenwerkingen gaat u aan? Wat zal de betrokkenheid zijn van de TloKB bij het stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) ? Deze vragen en nog veel meer komen aan bod zodat u helemaal klaar bent voor de invoering van het nieuwe stelsel in 2023.

Save-the-date

De TloKB nodigt u van harte uit voor het congres en ziet ernaar uit u te verwelkomen.

Datum:         11 oktober 2022
Tijd:              13:00 – 16:45 uur. U bent welkom vanaf 12:00 voor de inlooplunch.
Locatie:        Fort Altena – Tol 8 4251 PX te Werkendam

Noteer de datum vast in uw agenda en meld u hier aan. In aanloop naar het congres ontvang u verdere inhoudelijke en praktische informatie.

De TloKB

De TloKB speelt een cruciale, publieke rol in betere bouwkwaliteit. Zij heeft een drietal hoofdtaken waaronder kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit zijn de taken van de TloK op het gebied van kwaliteitsborging.

  • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging
  • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging
  • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten
  • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging
  • Monitoren en evalueren van het stelsel

Lees ook:


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.