Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Plegt-Vos en gBOU. oefenen samen met Wkb-proefproject in Kollum

Terug naar Nieuws
02-12-2021

8 levensloopbestendige woningen in Kollum met kwaliteitsborging

Bouwer en vastgoedontwikkelaar Plegt-Vos bouwt in het dorp Kollum acht levensloopbestendige woningen alsof de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) al is ingegaan. Plegt-Vos is naast bouwer ook de opdrachtgever van dit project. Het proefproject laat de samenwerking tussen opdrachtgever, bouwer en kwaliteitsborger zien. Chris Vugteveen, projectmanager bij Plegt-Vos is vanaf de eerste pentekening betrokken. Omdat er al goede ‘lijntjes’ waren met KiK-kwaliteitsborger gBOU. was de keuze snel gemaakt voor gBOU.

We laten Chris Vugteveen (Plegt-Vos) en Jacco van der Weel (gBOU.) graag aan het woord om hun ervaringen met ons te delen.

Chris Vugteveen, projectmanager Plegt-Vos
Chris Vugteveen, projectmanager bij Plegt-Vos

Elke twee tot drie weken overleg met KiK-kwaliteitsborger

Chris Vugteveen: “De grond was in al ons bezit en we wilden een Wkb-proefproject doen. De locatie leende zich uitstekend voor acht levensloopbestendige woningen dus één-en-éen is twee: op basis van het concept Huisvanu worden nu duurzame en gasloze woningen gebouwd.

Bekijk de brochure ‘Stijlvol wonen in Kollum’.

Met Keimpe Stroop, directeur gBOU. hebben we vooraf goed doorgesproken wat kwaliteitsborging voor dit project inhoudt. Zo vertelde hij over het instrument KiK en de KiK-tool en daarmee over de risicobeoordeling, het borgingsplan, de melding, de verklaring en hoe je aantoont dat je goed bouwt. Vervolgens nam Jacco van der Weel het stokje over als kwaliteitsborger vanuit gBOU. We gaven hem toegang tot ons uitgebreide documentbeheersysteem (Extranet en GRIP), zodat hij alle informatie rondom het project kon inzien. De risicobeoordeling en het borgingsplan konden zo in overleg worden opgesteld. Tijdens de bouw kwam gBOU. een aantal keer op locatie controleren.

We hebben elke twee tot drie weken overleg met Jacco. Die afstemming is erg prettig. Zeker om scherp te blijven en te zorgen dat we op een lijn zaten. Op dit moment verkeert het project in de afbouwfase. Ook in deze fase kunnen we nog bezoek van gBOU. verwachten. De woningen gaan we begin volgend jaar opleveren. Tegen die tijd geeft Jacco een verklaring af waarmee gBOU. een gerechtvaardigd vertrouwen uitspreekt of het bouwwerk voldoet aan de wettelijke eisen.”

Jacco van der Weel, kwaliteitsborger gBOU.
Jacco van der Weel, kwaliteitsborger bij gBOU.

Het is een kwestie van elkaar vinden

“Na de presentatie van Keimpe Stroop kwam ik in beeld”, aldus Jacco van der Weel van gBOU. “Omdat Plegt-Vos voor mij een nieuwe opdrachtgever was, ging ik me eerst verdiepen in de werkwijze van Plegt-Vos, hun systemen en de betrokkenen. Overall kun je zeggen dat het enorm helpt dat Plegt-Vos conceptueel bouwt.

Ik betrapte mezelf erop dat ik soms meer vragen had dan nodig was. Het Plegt-Vosconcept Huisvanu is een prima concept. Er is goed over nagedacht en er zijn veel ontwikkeluren in gaan zitten. Het is een kwestie van elkaar vinden hierin. Wat vraag je wel en wat vraag je niet? Ik moet vertrouwen op de kwaliteit van het concept, maar heb dan toch aanvullende vragen of wil meer informatie hebben. Ik moet zeggen, Chris Vugteveen heeft me nooit het idee gegeven dat ik hem overvraagd heb, maar toch, de volgende keer ga ik dit anders doen.

Kwaliteitsborging gebeurt vooral op basis van interactie tussen de bouwer en de onderaannemer. Het gaat om vertrouwen. Natuurlijk moet het bouwbedrijf tijdens de bouw allerlei zaken vastleggen om aan te tonen dat er gebouwd wordt conform de eisen van het Bouwbesluit. Dat daar aandacht voor is, is naast vertrouwen heel belangrijk.
Het is cruciaal dat ik op tijd van iedereen informatie krijg. Ik adviseer dan ook om één persoon bij de aannemer daarvoor verantwoordelijk te maken. Dat werkt wel zo efficiënt. De verklaring dat het bouwwerk aan de regels voldoet moet ik nog afgegeven.

Het volgende proefproject van gBOU. met Plegt-Vos staat al op stapel: 27 appartementen in Lelystad in opdracht van Woonstichting Centrada.”

 

Plussen en minnen van dit proefproject

Plegt-Vos en gBOU. constateerden een aantal plussen en minnen.

Plus

  • Omdat Plegt-Vos zelf KOMO-gecertificeerd is en werkt met vaste onderaannemers die KOMO-gecertificeerd zijn, kan gBOU. vertrouwen op kwaliteit. Dat scheelt in dit proces veel tijd.
  • Extranet en GRIP helpen om te bouwen volgens de Wkb. Bijvoorbeeld: alle werktekeningen zijn inzichtelijk.
    Een directie koppeling met onze data en de KiK-tool en daarmee met het borgingsplan is wel zo gemakkelijk. Dit gaat wel gebeuren. Nu worden data op verschillende plekken bijgehouden.
  • De kennis van het eigen product (Huisvanu) van Plegt-Vos is groot waardoor relatief veel onduidelijkheden al snel kunnen worden verklaard.

Min

  • De uitvoerder heeft meer administratief werk onder de Wkb. Dit kost meer tijd en moet niet worden onderschat (keuringen, bewijslast).
  • Het vergt relatief veel energie om te doorgronden wat de kwaliteitsborger precies vraagt. Als het borgingsplan beter leesbaar is, kan dat veel tijd schelen.
  • Het is voor de kwaliteitsborger niet wenselijk (en in de toekomst ook niet haalbaar) om zelf in een omgeving als Extranet op zoek te moeten naar relevante documenten. Als relevante documenten worden gewijzigd of worden toegevoegd dan is het nodig dat de kwaliteitsborger daarover actief wordt geïnformeerd.

Note van de redactie:
Dit proefproject wordt uitgevoerd met de KiK-tool 1.0. Onlangs is de verbeterde KiK-tool 3.0 gelanceerd.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.