Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Verbeterde KiK-tool is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker

Terug naar Nieuws
11-11-2021

Het gemak van samen werken aan kwaliteit in de bouw

Altijd ruimte voor verbetering, zo ook voor de KiK-tool! De nieuwste versie van de softwareapplicatie is eind oktober gelanceerd. Het gebruiksgemak, het design en de overzichtelijkheid zijn flink verbeterd. De verbeteringen kwamen tot stand in samenwerking met een groep van gebruikers.

Samenwerken in één tool

De KiK-tool biedt een digitaal platform waarin alle bouwpartijen kunnen samenwerken om kwaliteitsborging efficiënt vorm te geven onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarnaast geeft de tool een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen, zeg maar ‘kwaliteitsborging op maat’. Bovendien genereert de KiK-tool diverse verplichte rapportages. Ook voor de bewijsvoering van de bouwer is de KiK-tool relevant.

Hoewel de kwaliteitsborger de ‘hoofdgebruiker’ is van de KiK-tool kunnen de andere partijen (ontwikkelaar, architect, bouwer en bevoegd gezag) ook werken met de KiK-tool. Zij kunnen meekijken, maar nog belangrijker; zij kunnen meewerken aan de risicobeoordeling en het borgingsplan.

KiK-tool 3.0 overzichtelijk
KiK-tool 3.0 overzichtelijk en gebruiksvriendelijk

Heeft u al ervaring met de KiK-tool? Dit zijn de grootste veranderingen!

Verbeterde interface
In één oogopslag komt alle vereiste informatie in beeld voor de planbeoordeling, risicobeoordeling en het borgingsplan. Een procesgestuurde workflow leidt de gebruikers vanzelf door alle vereiste stappen heen.

Efficiëntie
Het opstellen van alle stukken in de voorbereiding gaat aanzienlijk sneller. Daarnaast is het mogelijk om landelijke templates voor kleine bouwwerken te selecteren.

Slim borgingsplan
Zijn onderdelen niet in één keer akkoord? Met de nieuwe tooling kan de kwaliteitsborger vanuit het borgingsplan reageren naar de aannemer. Als een actie niet direct akkoord is, dan krijgt de aannemer direct een signaal om de juiste stukken aan te leveren.

Rapportage
Alle nodige rapportages en documenten op één plek; het systeem verzamelt alle noodzakelijke documenten voor de risicobeoordeling, borgingsplan en de verklaring. Hiermee is alles in één keer klaar voor verzending.

KiK-tool 3.0
Risicobeoordeling o.b.v. het Bouwbesluit

Dit kon al met de KiK-tool

Bouwbesluit
Het systeem filtert de juiste versie van het Bouwbesluit voor een project en legt alle relevante eisen vast. Hiermee borgt de KiK-tool dat het bouwwerk altijd aan de geldende wetgeving wordt getoetst.

Rechtenstructuur
Het systeem heeft een flexibele rechtenstructuur. Hiermee valideert de tool dat de kwaliteitsborger zijn/haar wettelijke taken altijd uitvoert. Tegelijkertijd krijgen alle andere partijen de ruimte om mee te werken aan kwaliteitsborging.

Logboek
Het systeem registreert alle handelingen in een project, daarmee wordt automatisch voldaan aan de eis dat alle handelingen volledig herleidbaar moeten zijn.

Online systeem
Het systeem werkt volledig online, alle partijen hebben hierdoor altijd de actuele versie van het project inzichtelijk.

Bewijsverzamelapp
Personen op de bouwplaats kunnen via een app de nodige bewijzen verzamelen. Al het bewijs komt automatisch in het systeem bij de kwaliteitsborger terecht.

Bent u kwaliteitsborger, aannemer of initiatiefnemer dan is de KiK-tool een welkome ondersteuning voor uw kwaliteitsborging onder de Wkb. Wilt u meer informatie of een demo van de KiK-tool? Bezoek dan de KiK-tool-website!

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.