Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
23-04-2020

Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer tijd om u voor te bereiden met proefprojecten

Het ministerie voor Milieu en Wonen kondigde begin deze maand aan dat de voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2021 voor de Omgevingswet is uitgesteld. Omdat de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een sterke onderliggende relatie hebben, wordt de invoering van de Wkb vooruitgeschoven. Dit zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat het streven is om de Kamer vóór de zomer van 2020 te informeren over een definitieve invoeringsdatum.

Waarom uitstel?

Naast het uitstel van de Omgevingswet is een andere reden voor verschuiving van de ingangsdatum Wkb (1 januari 2021) dat bouwpartijen hun prioriteiten vanwege de coronacrisis verleggen. Zij hebben daarnaast tijd nodig om na de coronacrisis ervaringen in proefprojecten op te kunnen doen.

Wat ongetwijfeld ook heeft meegespeeld is dat het aantal Wkb-proefprojecten achterblijft bij de voornemens. In het Bestuursakkoord dat de minister met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gesloten, is de afspraak dat 10% van de bouwprojecten in gevolgklasse 1 moet worden uitgevoerd als proefproject. De komende periode biedt kansen om de achterstand in te halen en te zoeken naar diversiteit in projecten.

Doorgaan

Het kabinet gaat onverkort door met de voorbereidende activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle invoering van de Wkb. Zo ook de VNG, die een stevig implementatietraject heeft opgezet om samen met andere partijen proefprojecten te stimuleren en informatie te verschaffen. Binnenkort vertellen wij u meer over concrete plannen die in ontwikkeling zijn.

Tot aan de vooruitgeschoven ingangsdatum hebben de bouwpartijen nieuwe mogelijkheden om zich verder voor te bereiden op de Wkb, hun organisaties en werkprocessen aan te passen en proefprojecten te starten. Het uitstel geeft brancheorganisaties en andere gerelateerde organisaties ruimte om hun achterban nog meer aan te moedigen proefprojecten te starten. Wij van KiK doen wat mogelijk is om bij te dragen aan een succesvolle implementatie van de Wkb. Daartoe hebben ook wij nu extra tijd tot onze beschikking.

Er zijn nog veel kwaliteitsborgers nodig om proefprojecten te doen!
Stichting KiK

KiK bouwt verder

KiK bouwt voort op al ingezette activiteiten. We nemen geen gas terug en gaan met energie verder. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de KiK-tool 2.0, de KiK-training en de toelating van nog meer KiK-kwaliteitsborgers om proefprojecten te doen. Er zijn nog veel kwaliteitsborgers nodig om proefprojecten te doen!

Wilt u gebruik maken van de KiK-tool en/of wilt u KiK-kwaliteitsborger worden? Neem dan contact met ons op via info@kik-komo.nl of bel ons 085-4862429.

Overwegingen voor nieuwe startdatum Wkb

In de besluitvorming over de nieuwe ingangsdatum weegt de minister mee dat partijen die moeten investeren (of al hebben geïnvesteerd, red.) in de nieuwe marktactiviteiten in het kader van de Wkb, veel onzekerheid zullen ervaren door het verschuiven van de datum. Wij verwachten dat de minister de ingangsdatum een half jaar uitstelt tot medio 2021. Het allerbelangrijkste echter is dat het moment van invoering een definitief moment wordt! Alle partijen hebben dan een vast richtpunt.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.