Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Met KiK lopen bouwbedrijven geen onnodig risico – aanmelding is nu geopend

Terug naar Nieuws
16-11-2016

Met ingang van 1 januari 2018 lopen bouwbedrijven veel meer risico dan vroeger. Bouwers zijn, met de komst van de nieuwe bouwwetgeving, aansprakelijk voor álle gebreken die in een bouwwerk voorkomen. Met de nieuwe aansprakelijkheden van bouwbedrijven zijn grote financiële risico’s gemoeid. Hoe kunnen bouwers hun aansprakelijkheden managen en zo de continuïteit van hun bedrijf bevorderen? Dat kan door te werken met het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KiK).

Verzekerbaarheid gebreken bouwwerken

KiK is een op verzoek van o.a. de bouwsector speciaal ontwikkeld instrument, dat bouwers in staat stelt om faalkosten te verminderen en de bouwkwaliteit te verbeteren, door aantoonbaar de juiste kwaliteitsbor­gings­strategie per bouwproject te volgen. De prestaties van het bouwwerk (zowel ‘publieke’ prestaties -voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder het bouwbesluit- als private prestaties) zijn verzekerbaar: traditioneel, zoals in bestaande garantieregelingen (’third party’), maar ook ‘first party’. De ontwikkelaar (opdrachtgever) en/of de bouwconsument richt zich, wanneer dat nodig is, bij een ‘first party’ verzekering rechtstreeks tot de verzekeringsmaatschappij.

Nu inschrijven = straks op tijd gereed

Bouwbedrijven die met KiK voor bouwers willen gaan werken kunnen zich nu al aanmelden bij KiK en kunnen er in pilots mee aan de slag om optimaal voorbereid te zijn op alle veranderingen die aanstaande zijn.
Wie zich nu aanmeldt anticipeert tijdig op de nieuwe bouwwetgeving, die naar verwachting per 1 januari 2018 wordt ingevoerd. De veel grotere aansprakelijkheid van bouwbedrijven is vanaf die datum dan direct al realiteit. Ook zal het voor minstens één door de Wet kwaliteits­borging voor het bouwen aangegeven gevolgklasse (risicoklasse) verplicht zijn om te bouwen met een door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TO) goedgekeurd instrument.

KiK is hét bouwbrede kwaliteitsinstrument

KiK is hét kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld op initiatief en specificatie van 30 (branche)organi­saties in en rond de bouw. KiK werkt perfect voor ontwikkelaars en voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. Doordat alle partijen met KiK kunnen werken, spreekt iedereen direct dezelfde ‘taal’ en wordt kwaliteitsborging in de bouw een gezamenlijk en gestroomlijnd proces met uitstekende resultaten. KiK voor bouwers en de optionele modules BRL5019 scope bouwers (generiek), BRL0904 (houtskeletbouw), BRL0905 (energiezuinige woningen), BRL0901 (combinatie-bouwsystemen), BRL0902 (bouwsystemen met een draagconstructie van constructief beton), en BRL0903-1 (modulaire bouwsystemen-units voor permanent gebruik)  stellen u in staat zelf aansprakelijkheden te managen en de regie over de kwaliteitsborging in eigen hand te houden. Bouwprojecten die tot stand komen met behiulp van KiK zijn ‘first party’ verzekerbaar, of traditioneel verzekerbaar. Met KiK borgt u kwaliteit en bouwt u aan uw bedrijfscontinuïteit!


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.