Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Alphaplan

Terug naar Nieuws
07-05-2020

…nieuwe KiK-kwaliteitsborger Alphaplan

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Dit keer kwaliteitsborger Alphaplan adviseurs in bouwen. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten: formele proefprojecten met een melding aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of proefprojecten zonder VNG-melding. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger Alphaplan

Arenda van Tol (afdelingshoofd Inspecties en Toezicht/projectleider) en Rico Vermeij (afdelingshoofd Projectvoorbereiding/senior projectleider) geven antwoord.

Arenda van Tol

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Alphaplan adviseurs in bouwen?
Arenda van Tol: “Alphaplan is een onafhankelijk adviesbureau, gevestigd in Alphen aan de Rijn dat zich al 45 jaar bezighoudt met de begeleiding van projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Wij hebben een breed scala aan diensten in huis die wij op een snelle en flexibele wijze kunnen inzetten. In alle fasen van het bouwproces; van initiatief- tot beheerfase. Met andere woorden: wij ondersteunen organisaties bij de ontwikkeling, de realisatie, het onderhoud en het beheer van huisvesting.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?*

Rico Vermeij

Rico Vermeij

Rico Vermeij: “Wij zijn in 2007 begonnen ons te oriënteren op de Wkb. De eerste mensen zijn toen al op cursus gestuurd. In de tijd dat Arenda bij ons kwam werken zijn we gecertificeerd op basis van de BRL 5006, Toezicht op de bouw.”

Arenda van Tol voegt toe: “Eigenlijk is de BRL 5006 een voorloper van de BRL 5019, Kwaliteitsborging voor het bouwen. Later hebben we het KOMO-certificaat op basis van deze BRL 5019 gehaald. Dat was het moment om een nadere verkenning te doen naar het instrument KiK. In de tussentijd hebben we intern veel procedures geschreven, handboeken gemaakt, mensen getraind, afdelingen op elkaar afgestemd en heel, heel veel intern overleg gehad. Alles om de interne organisatie af te stemmen op kwaliteitsborging.”

Waarom koos Alphaplan voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
Arenda van Tol: “We hebben de Wkb-instrumenten met elkaar vergeleken en KiK kwam er positief uit. Wat ons aansprak was de eenduidigheid in het gebruik van de KiK-tool voor de verschillende bouwpartijen. Een ander pluspunt is dat in de KiK-tool bewijsmateriaal kan worden geüpload. We kijken dan ook uit naar de ontwikkeling van de KiK-tool 2.0 wellicht gekoppeld aan Ed Controls, een gebruiksvriendelijke registratietool. Hiermee kun je foto’s van onderdelen van de bouw uploaden in de plattegrond van het bouwproject en vervolgens een ticket sturen naar de aannemer/bouwer.” (Dit gaat inderdaad gebeuren, red.)

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
Rico Vermeij “Morgen gaat de eerste paal in de grond van een nieuw bedrijfspand Tankval 11 in Alphen aan de Rijn. Een bedrijfshal van twee bouwlagen met opslag- en werkplaatsboxen van 24 m2 tot 240 m2. We doen dit proefproject samen met de gemeente Alphen aan de Rijn en bouwer G. Bruijnes BV. Opdrachtgever is Meijvast BV.

“Ook deze week start de renovatie van 12 woningen aan de Tuinkade in Weesp samen met woningcorporatie Ymere. De relatief kleine huizen aan de Tuinkade vormen een onmiskenbaar onderdeel van de arbeidersbuurt die zich hier vanaf het einde van de 19e eeuw heeft ontwikkeld.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
Rico Vermeij: “We hebben als uitgangspunt ‘Als we het een doen, doen we ook het andere’. ‘En daar bedoel ik mee dat wij niet alleen adviesdiensten verlenen in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten, maar dat Alphaplan met al haar kennis en kunde nu ook als kwaliteitsborger toetst of tekeningen en berekeningen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase juist worden gehanteerd.’

*Om toegelaten te worden moet de KiK-kwaliteitsborger in het bezit zijn van het KOMO-certificaat voor de BRL 5019, de KiK-training hebben doorlopen en voldoen aan aanvullende eisen van de (voorlopige) Toelatingsorganisatie, van de Wkb en KiK.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.