Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

Lagere leges omgevingsvergunning met kwaliteitsborgingssyteem KiK van KOMO

13-02-2018

Negenentwintig gemeenten hebben inmiddels kortingen doorgevoerd op de leges voor omgevingsvergunningen. Dat betreft bouwprocessen waarbij private kwaliteitsborgers worden ingezet en gebruik wordt gemaakt van een systeem voor kwaliteitsborging, zoals het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK), het instrument voor de Wet kwaliteitsborging in bouw en infra.

Nederlandse gemeenten experimenteren met kwaliteitsborging bij bouwprocessen, in afwachting van een nieuw bouwstelsel (Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen). Negenentwintig gemeenten hebben inmiddels kortingen doorgevoerd op de leges voor omgevingsvergunningen.

De zekerheid van KOMO Beoordelingsrichtlijnen

Daarmee honoreren de betreffende gemeenten het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de bouw- en infrasector, maar ook de zekerheid die KOMO Beoordelingsrichtlijnen (in dit geval BRL 5019 en BRL 5006) in combinatie met een kwaliteitsborgingsinstrument bieden. Het doorberekenen van een korting op de leges voor omgevingsvergunningen is een logisch uitvloeisel van het bestaande legessysteem, wanneer een nieuw kwaliteitsborgingsstelsel voor de gemeenten tot lagere kosten leidt.

Flinke korting op leges voor omgevingsvergunningen
De kortingen die de gemeenten aanbieden op de leges voor omgevingsvergunningen wanneer wordt gewerkt met KiK variëren. Uit een overzicht van Rowiq Advies blijkt dat de hoogste kortingen worden geboden in de gemeente Horst aan de Maas (bij bepaalde omstandigheden 75% tot 100%). Een grote gemeente als Almere (ca. 204.000 inwoners) past een legeskorting toe van 30%, terwijl gemeente Hof van Twente (ca. 35.000 inwoners) 50% aanbiedt.

KiK voor Bouw- en Woningtoezicht

Met de toepassing van KiK wordt voldaan aan alle bouwregelgeving én aan private kwaliteitseisen. Het is geschikt voor alle typen bouwwerken (dus ook in de infrasector) en voor alle gevolgklassen. Hét instrument voor de Wet kwaliteitsborging in bouw en infra is mee-ontwikkeld door maar liefst 30 (branche)organisaties. KiK is er voor ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwers, kwaliteitsborgers en afdelingen Bouw- en Woningtoezicht. Zie ook dit interview met Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht.


Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.