Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Klaar voor Kwaliteit: proefprojecten in aanloop naar de Wkb

Terug naar Nieuws
28-03-2019

‘Klaar voor Kwaliteit’ is de naam van een breed gedragen serie proefprojecten, ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. De proefprojecten dienen ertoe kwaliteitsborging conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te beproeven in de praktijk. In 10 ‘koploper’ gemeenten zal de bouwkolom, samen met het bevoegd gezag, bouwprojecten uitvoeren op een manier alsof de Wkb én de gewijzigde Omgevingswet al van kracht zijn. KOMO is bij dit alles nauw betrokken.

Geleidelijk toewerken naar Wkb
Klaar voor Kwaliteit is een rechtstreeks resultaat van het bestuursakkoord van 17 januari 2019, waarin VNG en BZK onder andere afspraken hebben gemaakt over de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van Wkb en gewijzigde Omgevingswet. In het akkoord wordt gesproken over implementatieondersteuning en proefprojecten. ‘Afspraken over de opzet van proefprojecten onder generieke randvoorwaarden, zodat geleidelijk kan worden toegewerkt naar de invoering van het stelsel’, schrijft minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer van 6 december 2018.

Wat zijn Wkb-pilots bij Klaar voor Kwaliteit?
Een Wkb-pilot bij Klaar voor Kwaliteit is het begeleiden van de gemeentelijke organisatie en betrokken partijen uit de bouwkolom bij de implementatie van de Wkb. Verschillende gemeentes en marktpartijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het starten van zulke pilots. Door op een zelfde manier pilots in 10 verschillende gemeentes, verspreid over heel Nederland, uit te voeren, ontstaan universele inzichten en herbruikbare kennis.

In 2020 volgt een evaluatie van de pilots waarna, tenzij er eventuele zwaarwegende obstakels zijn, het nieuwe bouwstelsel per 1 januari 2021 van kracht wordt.

Wkb-instrumenten worden beproefd
Een belangrijke randvoorwaarde bij het bouwen volgens de Wkb is de verplichte inzet van een zogenoemd toegelaten ‘instrument’ (kwaliteitssysteem). In de pilots worden daarom Wbk-instrumenten beproefd. Eén daarvan is KiK, het KOMO instrument Kwaliteitsborging. KiK is tegelijk het enige generieke instrument dat -tot nu toe- beschikbaar is. Generiek betekent dat het inzetbaar is voor álle soorten bouwwerken in bouw en infra, maar ook dat het geschikt is voor alle drie de gevolgklassen die de Wkb onderscheidt.

Planning pilots Klaar voor Kwaliteit
Vanaf het tweede kwartaal starten er al 2 Wkb-pilots. De volgende 8 pilots worden daarna uitgerold tot in het eerste kwartaal van 2020. Het projectteam van Klaar voor Kwaliteit deelt periodiek de voortgang met belanghebbenden. Daarbij gebruikmakend van de bestaande media van de betrokkenen en de nieuwsbrieven en websites van KOMO, KiK en KiK Campus.

Via de contactpagina kunt u zich inschrijven voor de KOMO-nieuwsbrief.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.