Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Hét generieke Wkb-instrument KiK toegelaten

Terug naar Nieuws
18-12-2019

Met KiK kwaliteit borgen in bouw en infra volgens Wkb

Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) is toegelaten als onafhankelijk instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat om een toelating voor proefprojecten, die geldig is tot aan de ingangsdatum van de Wkb: 1 januari 2021. KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen.

De Toetsingscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties oordeelde op 17 december 2019 dat KiK voldoet aan de eisen die gelden voor kwaliteitsborgingsinstrumenten in relatie tot de Wkb. De KiK-tool is naast voor de kwaliteitsborger ook beschikbaar voor elke partij uit de bouwketen die aan de slag wil met de nieuwe wetgeving in proefprojecten.

Onafhankelijk

“De eerste stappen in de ontwikkeling van KiK zette KOMO al jaren geleden in nauwe samenspraak met (branche)organisaties in en rond de bouw. KiK is een onafhankelijk instrument in lijn met KOMO en met alle wet- en regelgeving in de bouw en infra en aan private kwaliteitseisen. Andere pluspunten van KiK zijn dat alle bij de bouw betrokken partijen ermee kunnen werken en dat het geschikt is voor alle gevolgklassen”, aldus Ton Jans, directeur KiK/KOMO. “En voor de bouwer levert KiK het noodzakelijke bewijs in het kader van hun aansprakelijkheid. Al deze aspecten vind je in KiK. KiK helpt om aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Vanuit wetgeving, private eisen en projectspecifieke eisen. Het is gemakkelijk, transparant en resultaatgericht.”

Stilzitten is er niet bij: doe mee aan proefprojecten met KiK!

De Wkb verplicht de bouw en infra om vanaf 1 januari 2021 in bouwprojecten met gevolgklasse 1 gebruik te maken van een onafhankelijke kwaliteitsborger en een toegestaan instrument. De urgentie om Wbk-ervaring op te doen is duidelijk voelbaar in de markt. De Wkb komt eraan! Om alvast te oefenen met de nieuwe systematiek kunnen kwaliteitsborgers, bouwers, ontwikkelaars/voorschrijvers en bevoegd gezag deelnemen aan proefprojecten met KiK. Niet alleen om te wennen aan de nieuwe manier van werken, maar ook omdat zij daarmee invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de wet in de praktijk wordt gebracht. Wilt u aan de slag met KiK? Bekijk onze KiK-KOMO-website, neem contact op via info@kik-komo.nl of bel ons op 085-482429.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.