Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Eerste proefinspectie TloKB bij KiK-kwaliteitsborger TÜV

Terug naar Nieuws
06-04-2022

TÜV kreeg in de ochtend van 14 maart als eerste KiK-kwaliteitsborger bezoek op locatie van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Het te controleren proefproject bestaat uit de nieuwbouw van 46 grondgebonden woningen in Hillegom.

De TloKB is gestart met de eerste inspecties bij de instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers en proefprojecten. Omdat ook de TloKB nog niet definitief is ingesteld, gaat het hier om een proefinspectie. Het is goed om te weten dat de proefinspecties los staan van de toetsing en toelating van de definitieve instrumenten. Dit gebeurt naar verwachting midden juni van dit jaar.

Kennismaken

De inspectie had naast een meer formele kant ook de bedoeling om kennis met elkaar en het proefproject te maken. In het kantoor van de aannemer en op de bouwlocatie en waren vertegenwoordigers van alle partijen aanwezig:

 • Twee inspecteurs namens de TloKB.
 • Harold Verkuijlen (coördinator) en Arjan Kleijer (toezichthouder) van TÜV.
 • Lars Kiebert (operationeel manager KiK) en Raymond von den Benken (auditor) voor KiK.
 • Marc de Groot (werkvoorbereider) en Marcel Vos (uitvoerder) bij Bouwgroep Horsman & Co.

Het doel van de (proef)inspectie was divers. In grove lijnen ging het om:

 • Opdoen en delen van ervaringen met proefprojecten.
 • Toelichting geven op de status van de Wkb, de TloKB en het huidige traject van toetsing en toelating van het instrument voor kwaliteitsborging.
 • Behandelen van twee thema’s:
  • tussentijdse en afsluitende informatieverstrekking.
  • administratie van de kwaliteitsborger.

Kantoorbezoek

Ter kantore van de aannemer werden de processen besproken. De inspecteurs van de TloKB waren waren bijvoorbeeld geïnteresseerd hoe de kwaliteitsborger de rolverdeling ziet tussen instrumentaanbieder, kwaliteitsborger en de TloKB. Of hoe de samenwerking tussen de kwaliteitsborger en de aannemer verloopt. Maar ook of er afwijkingen ten opzichte van de bouwtechnische voorschriften zijn geconstateerd.

Daarnaast waren ze geïnteresseerd in hoe TÜV werken met het instrument KiK ervaart en hoe het toezicht verloopt vanuit de instrumentaanbieder.

Een deel van de gestelde vragen was om meer weten over in welke mate de Wkb leeft onder de betrokken stakeholders.

Bouwlocatie

Later die morgen bezocht men de bouwplaats waar ook de uitvoerder van Horsman & Co, Marcel Vos aansloot. Vragen aan Arjan Kleijer als toezichthouder van de kwaliteitsborger gingen vooral over waar hij aandacht voor heeft op de bouwlocatie. De TloKB ging in op de manier van bouwen, hoe de planning in de praktijk verliep. De aannemer in de persoon van Marcel Vos, liet zien hoe zij de controles op de bouwplaats doen. Zij maken gebruik van KYP-planning, een iPad en Snagstream. Deze zijn ook van belang om aan te tonen dat hun werk voldoet aan de eisen. Immers de aannemer heeft bewijslast en wil die kunnen managen. De medewerkers van Horsman & Co zijn zeer gemotiveerd om volgens de Wkb te bouwen. Waarbij de actieve rol van TÜV vanaf de werkvoorbereiding zeer welkom is.

Hoe verder?

De TloKB maakt van de inspectie een verslag en heeft de leerpunten in samen met alle instrumentaanbieders besproken. Tot aan de invoering volgen meer proefinspecties.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.