Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Vijf Wkb-proefprojecten in uniek woongebied Oosterwold

Terug naar Nieuws
29-03-2022

De Borgermeester, sinds 2020 KiK-kwaliteitsborger, is in samenwerking met de gemeente Almere betrokken bij vijf proefprojecten in het woongebied Oosterwold. De kwaliteitsborging van bouwprojecten in dit gebied verschilt aanzienlijk van andere proefprojecten. Dit komt door de ‘losse’ uitgangspunten die de gemeenten Almere en Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf hanteren.

Oosterwold: ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling

Oosterwold is een woongebied in ontwikkeling van ruim 43 km2. Bijzonder en uniek hieraan is het concept van organische ontwikkeling. Eigen initiatief staat voorop bij de gebiedsinrichting. De toekomstige eigenaar bepaalt niet alleen zijn eigen woning, maar gaat ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Iedereen mag op elke plek een kavel uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen voor functies en kavelgroottes.

Joost Tijssen, de Borgermeester
Joost Tijssen, commercieel manager De Borgermeester

Joost Tijssen, commercieel manager bij De Borgermeester, legt uit hoe dit de kwaliteitsborging beïnvloedt. “We hebben vooral te maken met particuliere opdrachtgevers. Zij hebben de grond in 2021 tegen een gunstige prijs kunnen kopen mits zij het bouwproject als een Wkb-proefproject gingen realiseren. Over het algemeen heeft deze initiatiefnemer -en vaak ook de in de arm genomen aannemer- weinig kennis van het Bouwbesluit. Dat vraagt van ons extra aandacht, inzet en advies. We trekken de coördinatie ook meer naar ons toe.

Waar we in andere proefprojecten in de KiK-tool samenwerken met partijen, nu zijn voornamelijk wij het die de bouwtechnische planbeoordeling, de risicoanalyse en het borgingsplan in de tool voorbereiden. Deze bespreken we dan met de initiatiefnemer, de aannemer en de gemeente. De afspraken die we met elkaar maken, staan in de KiK-tool. Daarnaast voeren de toezichthouders de kwaliteitscontroles uit met de Bris app. We lezen die gegevens in en hebben zo letterlijk een beeld van de manier waarop wordt gebouwd.”

Vijf Wkb-proefprojecten

Dit zijn de vijf projecten waarbij De Borgermeester is betrokken.

Bedrijfshal voor de Frietboerderij

De Frietboerderij

 • Opdrachtgever: Thijs Hazekamp van de Frietboerderij
 • Grootte: 700 m2
 • Start bouw: 1 mei 2022
 • Bouwkundige tekenwerk en uitwerking Omgevingsvergunning: Evers 3D Vision
 • De gemeente Almere is betrokken bij dit proefproject

Kantoorgebouw voor het Strategiekantoor

Kantoorgebouw Oosterwold

Kantoorgebouw Oosterwold

 • Opdrachtgever: Gijs Manintveld
 • Bouwer: Gijs Manintveld
 • De gemeente Almere is betrokken bij dit proefproject.

 

Grondgebonden woning 1

 • Opdrachtgever: Gijs Manintveld
 • Bouwer: Gijs Manintveld
 • Ontwerp: Evers 3D Vision
 • Start bouw: oktober 2021
 • Oplevering: najaar 2023
 • Bijzonderheden: er worden prefab wanden met certificaat uit Letland gebruikt. Letlanders plaatsen de wanden. Er is een externe hoofdconstructeur ingehuurd voor een goede vertaling en aansluiting van het Finse certificaat op het Bouwbesluit.

Grondgebonden woning 2

 • Ontwerp: door Atelier Zweers
 • Start bouw: 1 juni 2022
 • Oppervlakte: 673 m2

Grondgebonden woning 3

 • Type woning: vrijstaande woning, twee-laags met aangebouwde berging

Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nog niemand. Dat is helemaal afhankelijk van alle particuliere initiatieven. Dit concept is uniek in Nederland en in Almere. Inmiddels bestaat Oosterwold niet alleen op papier, maar wonen de eerste Oosterwolders er al sinds 2016.

De Borgermeester

Kwaliteitsborger De Borgermeester is betrokken bij zo’n 40 proefprojecten. Enkele daarvan zijn al afgerond, anderen zijn in voorbereiding of uitvoering. De organisatie kiest voor proefprojecten in de eigen regio. “Wanneer de toezichthouder op redelijke afstand woont van het project, scheelt dat kosten. En niet onbelangrijk, wij zijn op die manier bekend met de omgevingsfactoren ter plekke”, legt Joost Tijssen uit.

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.