Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Toets+Bouw doet kwaliteitsborging Wkb-proefproject Deurne

Terug naar Nieuws
28-02-2022
Marco Keijzer, directeur Toets+Bouw
Marco Keijzer, directeur Toets+Bouw

Veel aandacht voor het communicatieproces bij bouw 97 woningen

KiK-kwaliteitsborger Toets+Bouw kreeg opdracht voor de kwaliteitsborging van een integraal Wkb-proefproject. Het gaat om 97 nieuwbouwwoningen in Deurne. Opdrachtgever Woningbouwvereniging Bergopwaarts was geïnteresseerd om ervaring op te doen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) net als aannemer Van Wijnen uit Rosmalen. Het project is nu in de bouwfase. We zijn benieuwd naar de ervaringen en namen contact op met Marco Keijzer, directeur Toets+Bouw, voor de ins en outs.

Marco Keijzer vertelt ons dat het project bestaat uit diverse typen nieuwbouwwoningen in Deurne. Op de locatie Haspelweg komen 36 levensloopbestendige woningen, 11 starterswoning en 24 beneden-/bovenwoningen. Aan het Christinaplein komen nog eens 26 levensloopbestendige woningen. Al met al 6 woningtypen. “Dat is veel, maar het zijn ook veel repeterende concepten, waardoor we steekproefsgewijs kunnen controleren”, relativeert hij.

Betrekken bij het kwaliteitsborgingsproces

Naast de opdrachtgever en de aannemer is ook de gemeente Deurne actief betrokken bij het Wkb-project. Zij hadden allen weinig of geen ervaring met de Wkb. Dat was reden voor Toets+Bouw om iedereen nauw te betrekken bij het hele kwaliteitsborgingsproces. “Wij hebben veel tijd genomen om het proces van kwaliteitsborging toe te lichten”, aldus Marco Keijzer. “Dat betekent dat we de deelnemers in alle stappen van het proces hebben meegenomen. We begonnen met het projectplan toe te lichten en te vertellen hoe wij als kwaliteitsborger te werk gaan. Zeker omdat werken onder de Wkb voor elke partij nog onwennig was, hebben we tweewekelijkse voortgangrapportages gegeven via videobellen. Nu het bouwproces al zo’n driekwart jaar gaande is, is dat teruggebracht tot eens in de zes weken.”

Wkb doorgronden

Niemand liet tijdens deze sessies verstek gaan. “Naast informatie over onze activiteiten in het kwaliteitsborgingsproces, was er ruimte om vragen te stellen en onduidelijkheden te benoemen, ook naar elkaar toe”, licht Marco Keijzer toe. “Ik moet zeggen, het heeft ons veel tijd gekost. Maar het geeft voldoening te weten dat men er veel aan gehad heeft, zo hoor ik. We hebben naast onze taken als kwaliteitsborger dus eigenlijk een begeleidend rol gehad om partijen te helpen de Wkb te doorgronden.”


Onderstaande foto’s komen uit Snagstream. Hiermee kan de kwaliteitsborger zien hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Fasen doorlopen met de KiK-tool

“Op dit moment is de bouw in volle gang”, laat Marco Keijzer ons weten. “De fasen van planbeoordeling, risicoanalyse en borgingsplan hebben we allemaal met de KiK-tool doorlopen. De gemeente, de aannemer en de opdrachtgever kregen allen toegang tot de KiK-tool. We delen rapportages met hen. Onze inspecteurs lopen nu op de bouwlocatie om te zien of de bouw conform het Bouwbesluit en het borgingsplan verloopt. Het helpt in deze fase enorm dat aannemer Van Wijnen gewend is volgens de eisen uit het Bouwbesluit te werken. Dit tot tevredenheid van alle partijen. De paar kleine dingen die we tegenkwamen tijdens de bouw zijn goed opgelost door Van Wijnen.”

Verklaring en oplevering

De verwachting is dat de aannemer Van Wijnen de woningen voor de zomer oplevert. Toets+Bouw moet uiteraard nog de Verklaring kwaliteitsborger afgeven en daarmee hun vertrouwen uitspreken dat de huizen voldoen aan het Bouwbesluit. Hiermee en met het dossier bevoegd gezag kan Woningbouwvereniging Bergopwaarts de gereedmelding doen bij de gemeente Deurne. Als het goed is kunnen de eerste bewoners dan na twee weken hun nieuwe woning betreden.

Audit Kiwa

KiK-kwaliteitsborgers zijn gecertificeerd op basis van de KOMO-BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Daarom krijgen zij geregeld een controlebezoek van een certificatie-instelling. In maart komt Kiwa een audit doen bij Toets+Bouw. Marco Keijzer heeft vertrouwen in een goede uitkomst. Op naar het volgende proefproject!

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.