Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
05-06-2019

’We weten de bestemming, nu nog de reis…’, concludeert Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, tijdens de startbijeenkomst van de koplopers Wkb op 22 mei 2019.

De koplopers zijn de eersten die proefprojecten met kwaliteitsborging gaan uitvoeren conform de afspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Deze afspraken zijn vastgelegd in Klaar voor Kwaliteit en in het Bestuursakkoord.

Tijdens de startbijeenkomst was er aandacht voor de ambities, de aanpak en de voordelen van het Koplopersproject. Ook konden de koplopers ervaringen uitwisselen. Ton Jans, directeur KOMO, opende de bijeenkomst en verwelkomde iedereen. “Doel van de Wkb is om de Nederlandse bouwconsument een sterkere positie te geven, aansprakelijkheden helder te maken en door een bouwkolom-brede inzet een betere bouwkwaliteit te bereiken”, aldus Ton Jans.

Koplopers toetsen Wkb in dagelijkse praktijk

De KiKCampus ontwikkelde samen met KOMO het idee voor de uitvoering van proefprojecten met koplopers. 10 gemeenten en 10 woningcorporaties, die samen hun rol binnen de kwaliteitsborging gaan onderzoeken met hulp van de KiKCampus en een instrument als KiK. Zij gaan het kader van de Wkb toetsen in de dagelijkse praktijk. Inclusief spelregels, samenwerkingsvormen en afspraken. De koplopers kunnen rekenen op hulp van de KiKCampus als organisatiedeskundige voor de samenwerking in de proefprojecten, als kwaliteitsborger voor inhoudelijke expertise en als kenniswerker voor het ophalen en delen van kennis en ervaringen.

Wkb: wat verandert er ook al weer?

De aansprakelijkheid van bouwers verandert en onafhankelijke kwaliteitsborgers gaan erop toezien dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De kwaliteitsborgers nemen een groot deel van de taken van de gemeente over. Ook is er een verschuiving van toetsing van het bouwplan vooraf naar toetsing in de praktijk van het bouwwerk. Dat betekent dat niet vooraf (bouwvergunning), maar dat tijdens de bouw controles plaatsvinden.

Ervaringen in de praktijk

Enkele gemeenten anticiperen al op de veranderingen. Zij hebben capaciteit en middelen ingezet, processen aangepast, enkele proeftrajecten gedaan of korting gegeven op de leges. Dagvoorzitter Rens Metz (Building Changes) vroeg een vierkoppig panel naar de ervaringen in de praktijk. De panelleden Wico Ankersmit (VBWTN), Justus Vermeulen (gemeente Amsterdam), Keimpe Stroop (gBou) en Gerrit de Heer (Building Changes) hebben ieder hun eigen bevindingen. Toch waren er ook veel overeenkomsten. We noemen er hier enkele.

 • De Wkb biedt een routekaart, de weg moeten we met elkaar bepalen.
 • Voordat het 2021 is, moet er nog heel veel gebeuren.
 • De tijd dringt. Medio volgend jaar verwacht BZK een evaluatie van de proefprojecten.
 • Niet alle deelnemers van de bouwketen zijn even goed geïnformeerd en voorbereid.
 • Het Bouwbesluit is leidend.
 • Resultaten delen en leren van elkaar is noodzakelijk en moet worden georganiseerd.
 • Er bestaan verschillende inzichten, maar om te kunnen evalueren is er wel een vergelijkbare aanpak nodig.
 • Een aantal rollen en spelregels behoeft gaandeweg nadere formulering.
 • Veranderende regelgeving gaat ook (en voornamelijk!) over mensen, cultuur, gedrag en communicatie.
 • De gemeente kan een voorbeeldfunctie vervullen naar de keten met een open en proactieve houding.

Ambitie

Jaap Kolk (Building Changes) lichtte in een presentatie de ambitie toe van het Koplopertraject: “Een bouwsector waar bevoegd gezag en de bouwkolom gezamenlijk en proactief werken aan het leveren van maximale kwaliteit voor de bouwconsument – zowel in product als in proces.” De volgende (succes)factoren spelen daarin een belangrijke rol: de 4V’s.

 • Vertrouwen (in de intentie en in de competentie)
 • Verbinden (tussen personen in de organisatie en tussen organisaties)
 • Verduidelijken (van het proces en de benodigde tools)
 • Voordelen (in harde aspecten als tijd, geld, kwaliteit en in zachte aspecten als houding, gedrag, cultuur)

Om deze ambitie te ondersteunen en te verwezenlijken zal de KikCampus de koplopers ondersteunen, zowel in hun organisatie als bij hun proefprojecten.

De reis kan beginnen

Streven is de proefprojecten na de zomer te starten. Tot aan die tijd stelt de KiKCampus aanvullende spelregels op. Aan het einde van de bijeenkomst waren de deelnemers uitgerust met (nieuwe) inzichten en plannen. De reis kan beginnen!

Informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via 085-902 58 90 of via info@kikcampus.nl.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.