Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
22-09-2020

Op 22 september ondertekenden Wim van Vreeswijk van Kiwa en Bastiaan Benz van SKG-IKOB de samenwerkingsovereenkomst met KiK. Ton Jans, directeur KiK, zette zijn handtekening namens KiK onder beide contracten. De heuglijke gebeurtenis vond plaats (op gepaste afstand) in de vergaderzaal van KOMO in Gouda.

De samenwerking tussen KiK en de certificatie-instellingen Kiwa en SKG-IKOB verankert de toelating van de KiK-kwaliteitsborger, (externe) specialisten en personeel die de kwaliteitsborging uitvoeren volgens het KiK-reglement. De certificatie-instellingen onderzoeken in opdracht van KiK of de kwaliteitsborger voldoet aan de eisen die de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging van bouwwerken stelt. Daarnaast maakt de samenwerking mogelijk dat het BRL5019-certificaat ‘meetelt’ in de toelating bij KIK. Dit certificaat is verplicht voor het krijgen van een KiK-licentie. Niet alleen toetst de certificatie-instelling vooraf, zij voert ook steekproefsgewijs praktijkonderzoeken uit op projecten die de KiK-kwaliteitsborger onder handen heeft.

Kwaliteitsborger in spé

Aan de toelating tot het Wkb-instrument KiK gaat voor de kwaliteitsborger in spé een proces vooraf. De toelating vraagt om een aanpassing van zijn organisatie en interne processen aan de BRL 5019-systematiek. Heeft hij de juiste kennis en ervaring in huis of moet hij die wellicht in huis halen? Om het predicaat KiK-kwaliteitsborger te krijgen, doorloopt de kwaliteitsborger ook de KiK-training en sluit deze succesvol af.

Belangrijk moment

“De samenwerking betekent dat wij het instrument nu écht kunnen gaan uitrollen” zegt Ton Jans, directeur KiK. “Het is een belangrijk moment voor KiK. Met Kiwa en SKG-IKOB waarborgt het instrument KiK dat de bouw en infra voldoet alle wet- en regelgeving en aan private kwaliteitseisen.”

Deze samenwerking past goed bij onze bestaande activiteiten als certificatie-instelling. Wat het bijzonder maakt is dat we, naast de certificering van producten, processen en systemen, ook de toetsing doen van het borgingsinstrument én de kwaliteitsborger in het licht van de nieuwe wetgeving Wkb. Daarmee helpen we de bouwkwaliteit te verbeteren.
Bastiaan Benz (SKG-IKOB)
Wij zijn er trots op om met deze overeenkomst opnieuw te bevestigen dat we gezamenlijk KIK als toonaangevend instrument voor de kwaliteitsborging in de markt zetten. Hiermee staan we de markt bij in alle gevolgklassen (1-3) zoals bedoeld in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
Wim van Vreeswijk (Kiwa)

Meer ontwikkelingen

Ton Jans over de ontwikkelingen bij KiK: “Binnenkort introduceren we de nieuwste versie van softwareapplicatie KiK-tool, de KiK-tool 2.0. De KiK-tool 2.0 is gekoppeld aan het Bouwbesluit-online en KOMO-online. Het proces van risicobeheersing is voor iedereen zichtbaar die ermee werkt, inclusief meeleesfunctie voor gemeenten. Bovendien worden het bewijs en dossiervorming gefaciliteerd in de applicatie.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.