Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

‘Private kwaliteitsborging bouw: meer klantvriendelijkheid en snellere processen’

Terug naar Nieuws
16-05-2017

Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen. In elk geval in Engeland, zo concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Ook in Duitsland, Ierland en Noorwegen zijn de ervaringen met private kwaliteitsborgers positief. Het EIB schrijft dat in de studie ‘Internationale vergelijking kwaliteitsborging: Praktijkervaringen en beleidsimplicaties voor het voorgenomen Nederlandse stelsel’. En: Henk Klein Poelhuis (AFNL) pleit voor snelle invoering Wkb.

Aansporing behandeling Wkb Eerste Kamer

Het rapport van het EIB verschijnt op het moment dat de Eerste Kamer de Wkb nog moet vaststellen. Henk Klein Poelhuis, de voorzitter van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra ANFL, dringt in een brief aan de leden van de senaat dan ook aan op een voortvarende behandeling, opdat de wet ook snel kan worden ingevoerd. Klein Poelhuis: “De brancheleden van de AFNL – 1.800 bedrijven in de bouw- en infrasector; allen mkb-aannemers, met vakbekwame medewerkers, zijn er klaar voor.” Hij vervolgt: “Dat dit stelsel wordt aangepast is wat de ANFL betreft een stap in de goede richting. Het zal leiden tot meer efficiency in het bouw- en vergunningenproces en biedt meer zekerheid voor bouwers en opdrachtgevers.”

Met KiK in één keer klaar voor de nieuwe bouwwetgeving

Bouwbedrijven, dus ook aannemers, zijn met KiK van KOMO in één keer klaar voor de nieuwe bouwwetgeving. KiK biedt risicobeoordeling, borgingsstrategie én de productie van het KiK Bouwrapport, waarmee de bouwer in het kader van de wetgeving kan aantonen goed werk te hebben geleverd. Zo zijn de risico’s van de bouwer gemanaged. Daar komt bij dat óók voorschrijvers en kwaliteitsborgers met KiK werken: in de keten spreekt iedereen dezelfde ‘kwaliteitstaal’. Efficiënt, kostenbesparend en een belangrijke bijdrage aan veel minder faalkosten.

Bekijk hier alle voordelen van KiK.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.