KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.
Sluit menu
KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.

Uw voordelen

KiK is hét instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. KiK biedt u specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. De gecombineerde expertise van 30 branches in en rond de bouw en infra ziet u terug in de voordelen van KiK.

Met KiK kunt u alles (laten) bouwen en zijn de prestaties van elk bouwwerk verzekerbaar, omdat aantoonbaar sprake is van geborgde kwaliteit: voldoen aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra, én aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunningplichtig. KiK is geschikt voor alle gevolgklassen. En het faciliteert innovatieve bouwconcepten (waaronder BRL 0901, BRL 0902, BRL 0904 en BRL 0905-1).

 • USP

  Voor alle gevolgklassen en alle typen bouwwerken

 • USP

  Stroomlijnt de kwaliteitsborging onder de nieuwe Wkb wet

 • USP

  Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sector

 • USP

  Gebouwprestaties zijn verzekerbaar

 • Bouw- en Woningtoezicht

  Bouw- en Woningtoezicht

  KiK stelt het bevoegd gezag, zoals Bouw- en Woningtoezicht, in staat hun taak in de bouw volledig en eigentijds te realiseren. Van bouwplantoetsing, risicobeoordeling tot en met een beoordeling van het opleverdossier en gereedmelding van het bouwwerk. Bevoegd gezag en markt werken doelgericht samen volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Lees meer
 • Bouwers

  Bouwers

  Met KiK beheerst u de risico's van bouwprojecten met betrekking tot de vereiste kwaliteit optimaal. KiK maakt uw borging van de vereiste kwaliteit aantoonbaar en bouwwerken verzekerbaar. Met KiK werkt u soepel samen met andere bouwpartijen. Conform de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Met een goed borgingssysteem zullen minder bouwfouten en minder verbeterpunten bij oplevering optreden. Ook draagt u op deze wijze bij aan een goede kwaliteitsborging door de kwaliteitsborger.

  Lees meer
 • Ontwikkelaars en voorschrijvers

  Ontwikkelaars en voorschrijvers

  KiK stelt u in staat om, direct al bij de planvorming, optimaal te anticiperen op integrale kwaliteitsborging. Met KiK werkt u gemakkelijk, flexibel en online binnen de kaders van de wet- en regelgeving in bouw en infra. Waaronder de Wkb wet.

  Lees meer
 • Kwaliteitsborgers

  Kwaliteitsborgers

  Bent u BRL 5019-gecertificeerd? En beschikt u over een KiK-licentie? Dan kunt u snel aan de slag met KiK. Want BRL 5019 en het KiK-Risicomodel zijn daarin geïntegreerd. KiK stelt u in staat professioneel gestalte te geven aan kwaliteitsborging in de bouw en infra - conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En daarover te rapporteren aan uw opdrachtgever en het bevoegd gezag.

  Lees meer