Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.

Menu

Met KiK kunt u alles (laten) bouwen. Er is aantoonbaar sprake van geborgde kwaliteit: KiK voldoet aan alle wet- en regelgeving in bouw en infra, én aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunningplichtig. KiK is geschikt voor alle gevolgklassen. En het faciliteert innovatieve bouwconcepten (waaronder BRL 0901, BRL 0902, BRL 0904 en BRL 0905-1).

Samen werken aan bouwkwaliteit met KiK-tool

De KiK-tool is een softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kunt u de onder de Wkb verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. Vervolgens maakt de KiK-tool zichtbaar wat u moet doen om zulke risico’s te managen in een borgingsplan.

Een grote stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten, gemeentes en aannemers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.

Wilt u meer informatie of een demo van de KiK-tool? Bezoek dan de KiK-tool-website!

Voor alle gevolgklassen en alle typen bouwwerken.
Stroomlijnt de kwaliteitsborging onder de nieuwe Wkb wet.
Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sector.
Gebouwprestaties zijn verzekerbaar.
Menu sluiten
Servicedesk

De servicedesk helpt u bij specifieke vragen over KiK en het gebruik van de KiK-tool. U kunt uw vraag stellen via servicedesk@kik-komo.nl.

Ook kunt u bellen met Lars Kiebert, operationeel manager KiK, op telefoonnummer 085 – 486 24 29.