KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.
Sluit menu
KiK. Verbindende factor in bouwkwaliteit.

Uw voordelen

KiK is hét instrument voor kwaliteitsborging in de bouw. KiK biedt u specifieke voordelen. Dat komt omdat het instrument is ontwikkeld in nauwe samenspraak met o.a. ontwikkelaars, voorschrijvers, bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. De gecombineerde expertise van 30 branches in en rond de bouw ziet u terug in de voordelen van KiK.

Met KiK kunt u alles (laten) bouwen en zijn de prestaties van elk bouwwerk verzekerbaar, omdat aantoonbaar sprake is van geborgde kwaliteit: voldoen aan alle bouwregelgeving, waaronder het Bouwbesluit, én aan private kwaliteitseisen. KiK is inzetbaar voor alle typen bouwwerken, wel en niet vergunningplichtig. KiK is geschikt voor alle gevolgklassen. En het faciliteert innovatieve bouwconcepten (waaronder BRL0904 en BRL0905).

 • USP

  Voor alle gevolgklassen en alle typen bouwwerken

 • USP

  Stroomlijnt de kwaliteitsborging

 • USP

  Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sector

 • USP

  Gebouwprestaties zijn verzekerbaar

 • Bouw- en Woningtoezicht

  Bouw- en Woningtoezicht

  KiK stelt gemeentelijke afdelingen Bouw- en Woningtoezicht in staat hun taak als bevoegd gezag in de bouw volledig en eigentijds te realiseren. Van bouwplantoetsing tot en met een beoordeling van het opgeleverde bouwwerk. Bevoegd gezag en markt werken doelgericht samen.

  Lees meer
 • Bouwers

  Bouwers

  Met KiK beheerst u risico's voor bouwbedrijven optimaal. KiK maakt uw kwaliteitsborging aantoonbaar en bouwwerken verzekerbaar. Met KiK werkt u soepel samen met andere bouwpartijen.

  Lees meer
 • Ontwikkelaars en voorschrijvers

  Ontwikkelaars en voorschrijvers

  KiK stelt u in staat om, direct al bij de planvorming, optimaal te anticiperen op integrale kwaliteitsborging. Met KiK werkt u gemakkelijk, flexibel en online.

  Lees meer
 • Kwaliteitsborgers

  Kwaliteitsborgers

  Bent u BRL5019-gecertificeerd? En beschikt u over een licentie voor het KiK Risicomodel? Dan kunt u snel aan de slag met KiK. Want BRL5019 en het Risicomodel zijn daarin geïntegreerd. KiK stelt u in staat professioneel gestalte te geven aan kwaliteitsborging in de bouw.

  Lees meer