Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
15-06-2019

Na een lange periode van voorbereiding is nu de belangrijke formele stap gezet om de ingeslagen weg van de KiKCampus te vervolgen. Op 10 juli ondertekenden Nico Heijman en René de Kwaadsteniet (beiden Building Changes), Bastiaan Benz (SKG-IKOB) en Ton Jans (KOMO, KiK) de akte van oprichting van de Stichting KiKCampus.


Hulp bij Wkb nu formeel geregeld in stichting

 

Ton Jans, directeur KOMO, licht de aanloop naar de oprichting van de KiKCampus toe: “De KiKCampus timmert al volop aan de weg met onder andere het koploperproject dat voortvloeit uit afspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze zijn vastgelegd in Klaar voor Kwaliteit en in het Bestuursakkoord. De koplopers zijn de eersten die proefprojecten met kwaliteitsborging gaan uitvoeren conform de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.”

Voelbare urgentie

“Nu de bouwketen zich opmaakt voor het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging begint de urgentie bij alle partijen voelbaar te worden”, geeft René de Kwaadsteniet aan. “Ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger en afdeling Bouw- en Woningtoezicht zoeken naar antwoorden en ondersteuning bij de voorbereidingen. Werken volgens de Wkb behelst veel, ook als het gaat om ‘zachte’ aspecten als cultuurverandering. De KiKCampus heeft daar aandacht voor.” Bastiaan Benz vult aan: “Een ander gegevens is de digitale inbedding van het werken met een toegelaten instrument als KiK. De KiKCampus is opgericht om te helpen bij de voorbereidingen en de implementatie van de nieuwe wet. In al zijn facetten!”

Klaar voor de Wkb? De KiKCampus staat u bij

De KiKCampus begeleidt organisaties en bedrijven naar de beste antwoorden op de vragen die de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) oproept. Zowel technisch-inhoudelijk als organisatorisch. Ook ondersteunt de KiKCampus u om te voldoen aan de verplichte inzet van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging; het Wkb-kwaliteitssysteem KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK).

Kort samengevat: de KikCampus begeleidt uw organisatie, assisteert bij de juiste certificeringen, biedt de juiste middelen en geeft voorlichting en training.

Samenwerkingsverband

De stichting KiKCampus is een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten en bedrijven en is gehuisvest op de bouwcampus van de TU Delft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse gemeenten gaven de KiKCampus opdracht om gemeenten en opdrachtgevers te begeleiden en de ervaringen bij de transitie te delen. De KiKCampus is hét kennis- en implementatieplatform voor kwaliteitsborging!

Wilt u worden bijgestaan door de KiKCampus? Neem dan contact met ons op via 085-486 24 20 of ga naar onze website voor meer informatie.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.