Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Ontmoet nieuwe externe KiK-specialist Van Hooft en Partners

Terug naar Nieuws
23-05-2024

KiK heeft een nieuw type licentienemer: de externe specialist. De KiK-kwaliteitsborger kan de externe specialist inschakelen voor specifieke borgingswerkzaamheden zoals constructie of brandveiligheid.

Waaraan voldoet de externe specialist?

Wil je als externe specialist een KiK-licentie krijgen, dan moet je in het bezit zijn van specifieke deelcertificaten van de BRL 5019. In opdracht van een KiK-kwaliteitsborger kan je kwaliteitsborging uitvoeren voor de gevolgklassen en scope waarvoor je bent toegelaten om met KiK te werken. Je bent ook verplicht de KiK-training te volgen. Een uitzondering daarop is de toezichthouder omdat deze geen risicoanalyse en borgingsplan hoeft te maken. Uiteraard werk je met de gratis KiK-tool.

Externe specialist Van Hooft en Partners

De nieuwste gecertificeerde externe KiK-specialist is Van Hooft en Partners. We zijn benieuwd naar deze externe specialist en daarom bellen we met Martijn van Hout senior adviseur en adjunct-directeur bij het bureau.

Vertel eens wat meer over jullie adviesbureau?
“Wij zijn een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in brandveiligheid in en om gebouwen met de nadruk op (bouw)regelgeving brandveiligheid, en klimaatbeheersing. Vanaf 1991 zijn wij al actief in brandveiligheid. Wij doen veel inspecties in bestaande gebouwen, bijvoorbeeld van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, sprinklerinstallaties en rookbeheersingsinstallaties. Gebouweigenaren en gebouwbeheerders helpen wij om hun brandveiligheid te verbeteren. We werken mee aan bouwplantoetsingen voor omgevingsvergunningen.

Om een optimale dienstverlening te bieden, werken wij samen met relevante organisaties. Je kunt dan denken aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en geaccrediteerde certificatie- en inspectie-instellingen. We bezitten het Kiwa-productcertificaat Erkend Basisontwerp Opsteller voor het deelgebied 1.3 Basis Ontwerp Rookbeheersingsinstallatie.”

Martijn van Hout (re) ontvangt het KiK-gevelbord van Ton Jans (KiK)

Kun je aangeven welke deelcertificaten van de BRL 5019 Van Hooft en Partners heeft verworven?
“Op dit moment zijn wij toegelaten als externe specialist voor Brandveiligheid. We overwegen in de toekomst om ook het deelcertificaat voor bouwplaatstoetsing te halen.”

En voor welke gevolgklassen kunnen jullie worden ingezet?
“Kwaliteitsborgers kunnen ons inzetten voor gevolgklasse 1 en 2. We zijn er dus al op voorbereid als de Wkb ook voor gevolgklasse 2 gaat gelden.”

Wat bewoog jullie om externe specialist van KiK te worden?
“Wij vinden dat elk zichzelf respecterend adviesbureau zich zou moeten toeleggen op kwaliteitsborging. Zeker nu de Wkb is ingegaan. Onze keuze is ook ingegeven vanuit commercieel oogpunt: we streven uiteraard naar een goed gevulde werkportefeuille. Je kunt maar beter voor in de trein zitten!”

Jullie kunnen dus worden ingezet door de KiK-kwaliteitsborger. Hebben jullie al contacten met enkele van hen? Zijn jullie bekend bij hen?
“Omdat we nog maar net in het bezit zijn van een licentie voor externe specialist van KiK, hebben we nog geen contact met KiK-kwaliteitsborgers. Ik denk dat het licentienemersoverleg met kwaliteitsborgers en externe specialisten de gelegenheid biedt om nader kennis te maken. Omdat ons werkgebied heel Nederland is, beperken wij ons niet tot kwaliteitsborgers in een bepaalde regio.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.