Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
10-06-2024

In deze rubriek laten wij je kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger FiniteQ. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment. De KiK-kwaliteitsborger kan nu als toegelaten kwaliteitsborger onder de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan het werk. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger FiniteQ

Aan het woord zijn officemanager Ellen Mulder en coördinator Niels van der Veer van FiniteQ.

 Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van FiniteQ?
“De directie van FiniteQ bestaat uit twee personen die expertise hebben in bouwmanagement en constructie. Onze kernactiviteit is louter en alleen kwaliteitsborging. FiniteQ is een bedrijf dat samenwerkt met externe partners. Hierdoor zijn we flexibel, is maatwerk mogelijk en kunnen we de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Daarnaast zijn we op deze manier in staat om alle kwaliteitsborgingsprojecten in gevolgklasse 1 te doen.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Omdat we een nieuw bedrijf zijn moesten we van ‘scratch’ af aan beginnen. FiniteQ is opgericht om de hoogste kwaliteit aan onze opdrachtgevers te leveren. Om dit mogelijk te maken zijn we heel zorgvuldig te werk gegaan. Met hulp van Raymond von den Benken hebben we het handboek opgesteld. Het handboek is de basis van onze werkwijze. We hebben daarom de tijd genomen om dit nauwkeurig te doen. Raymond is een aantal keer bij ons op locatie geweest om de kwaliteit van ons handboek te toetsen. Door het handboek zijn we grondig voorbereid op wat de Wkb voor ons inhoudt. Samen met onze partners hebben we vakinhoudelijke cursussen gevolgd waaronder de KiK-training. Vervolgens is certificatie-instelling SKG-IKOB langs geweest voor de certificering op basis van de BRL 5019. Onze audit hebben we met een positief resultaat afgerond. Doordat we voldoen aan de eisen van KiK zijn we KiK-kwaliteitsborger.”

FiniteQ nu KiK-kwaliteitsborger

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Om een goede keuze te maken hebben we een aantal instrumenten onderzocht. Ook het advies van Raymond heeft ertoe geleid dat we met KiK in zee zijn gegaan. Instappen in KiK is gemakkelijk. Het is een duidelijk instrument en in ontwikkeling verder dan de overige instrumenten.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“De gemeente Steenwijkerland is onze eerste officiële opdrachtgever voor een kwaliteitsborgingsproject. Het gaat om een muur die constructief moet worden getoetst. Ondertussen hebben wij opdracht gekregen voor de toetsing van seriematige woningbouw en diverse utiliteitsgebouwen. De aanvragen blijven trouwens binnenkomen.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Ons streven is om als bedrijf verder te ontwikkelen en uit te breiden. Naast de reguliere projecten hebben we de ambitie om ons te specialiseren in de meer complexe vraagstukken. Waar we nu de focus leggen op gevolgklasse 1, willen we ons in de toekomst ook inzetten voor de kwaliteitsborging van projecten die in gevolgklasse 2 en 3 vallen. We zijn voor KiK al toegelaten voor de gevolgklassen 1, 2 en 3.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.