Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Nieuw stelsel private kwaliteitsborging mede gefundeerd op bestaand instrumentarium

Terug naar Nieuws
13-11-2016

Al in zijn brief aan de Tweede Kamer (d.d. 7 februari 2014) gaf minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok aan van plan te zijn bestaande instrumenten voor kwaliteitsborging een plaats te willen geven binnen het nieuwe stelsel voor de Nederlandse bouw. Dat is logisch: de bestaande, door marktpartijen gefinancierde en breed gedragen systematiek van door de bouw geaccepteerde kwaliteitsverklaringen vormt een even gedegen als voor de hand liggende basis voor private kwaliteitsborging in de bouw.

Gedane investeringen gerespecteerd

De behoefte aan geborgde technische documenten/instrumenten is hiermee voor een belangrijk deel ingevuld. Het uitbouwen van de bestaande systematiek geeft bovendien vertrouwen aan de markt. Gedane investeringen worden gerespecteerd, waarmee de bereidheid van de markt om ook de verdere ontwikkeling te financieren wordt gestimuleerd.

Bestaande instrumenten vormen een betrouwbaar fundament om kwalitatief en geborgd op door te bouwen:

  • Erkend en gecertificeerd in de bouw (sinds 1962!): in totaal gaat het om ruim 400 beoordelingsrichtlijnen en meer dan 6000 kwaliteitsverklaringen: private, geborgde technische documenten voor bouwwerken, producten, processen en diensten;
  • Gefinancierd en gedragen door de bouw zelf: producenten, aannemerij en adviseurs (een schatting luidt dat het om ongeveer 70 miljoen geïnvesteerd vermogen gaat): bevat tevens de know how van de markt;
  • Functionerend onder accreditatie en resulterend in gerechtvaardigd vertrouwen van ‘daadwerkelijke conformiteit’ met kwaliteitseisen en wetgeving; daarmee ook verzekerbaar.

Door de kwaliteitsborgingssystematiek mede te baseren op bestaande borgingsinstrumenten (producten en processen die aantoonbaar op orde zijn), wordt een onnodige stapeling in borging voorkómen en worden onnodige kosten niet gemaakt.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.