Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Zaan Bouwplantoetsing B.V.

Terug naar Nieuws
30-01-2024

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Zaan Bouwplantoetsing B.V. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan nu als toegelaten kwaliteitsborger onder de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan het werk. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Marco Maarseveen van Zaan Bouwplantoetsing B.V. Hij coördineert de werkzaamheden en onderhoud de contacten met opdrachtgevers.

 Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Zaan Bouwplantoetsing B.V.?
“Daarvoor moeten we even stilstaan bij het ontstaan van Zaan Bouwplantoetsing B.V. Zaan Bouwplantoetsing B.V. is ontstaan uit Bouwkundig Adviesbureau Maarseveen en Architectenbureau Hooyschuur. Wij, Ronald Bakker van Architectenbureau Hooyschuur en ik, besloten om samen een nieuwe entiteit op te richten om ons toe te leggen op kwaliteitsborging onder de Wkb. De nieuw opgerichte organisatie, nu dus ook kwaliteitsborger, toetst en beoordeelt bouwplannen en houdt toezicht op de bouw in het kader van de Wkb. We geven advies over de Wkb en het gecertificeerd werken. Daarnaast kunnen we projecten voor opdrachtgevers zover klaar maken dat men het compleet kan aanleveren bij andere kwaliteitsborgers indien de opdrachtgever het werk aan een andere kwaliteitsborger als Zaan Bouwplantoetsing B.V. heeft gegund. Dit doen we vanuit onze bouwtechnische tak. Je mag als kwaliteitsborger zogezegd niet ‘je eigen vlees keuren’. We zijn en blijven onafhankelijk. Dit is ook keurig afgedekt in de KiK-voorwaarden.”

KiK-kwaliteitsborger Zaan Bouwplantoetsing
Uitreiking KiK-gevelbord. V.l.n.r. Lars Kiebert (KiK), Marco Maarseveen, Ronald Bakker.

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Na de samensmelting hebben we Kiwa benaderd voor certificering op basis van de BRL5019. Omdat het allemaal niet duidelijk was wat de uiteindelijke ingangsdatum van de Wkb zou worden, hebben we het rustig aan gedaan. De ontwikkelingen hebben we continue goed gevolgd en vorig jaar hebben we de definitieve beslissing genomen om ervoor te gaan. Er volgden gesprekken met Kiwa en KiK. Al met al moet je er echt serieus tijd in investeren. Het is een hele papierwinkel, waaronder het schrijven van een kwaliteitshandboek. De eerste audit van Kiwa was in augustus vorig jaar. Daar kwamen enkele verbeter- en aandachtspunten uit. Hiermee zijn we volop aan de slag gegaan. In december hebben we, na een audit, dan het certificaat ontvangen van Kiwa. In de tussentijd zijn we actief op zoek gegaan naar partijen om mee samen te werken. Ook hebben we in het laatste kwartaal van 2023 verschillende presentaties gegeven. O.a. voor aannemers, woningbouwverenigingen, architectenbureaus en zelfs op locaties van een leverancier van bouwmaterialen. Deze wilde zijn klanten, veelal zzp’ers en kleine aannemers, helpen de Wkb te doorgronden. Zelfs voor notarissen hebben we een presentatie gegeven over de Wkb en bouwplantoetsing. Zij krijgen ook te maken met de Wkb, bijvoorbeeld bij de overdracht van een nieuwbouwhuis en de 5%-regeling.”

 

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Bij onze oriëntatie naar instrumenten kwamen we bij KiK. De KiK-tool is gekoppeld met BRISwarenhuis dat is een pre. We vonden KiK het meest prettige en toegankelijke instrument. Veel van onze mogelijke opdrachtgevers hebben bouwprojecten die goed aansluiten bij het gebruik van de KIK-tool. Dat maakt het voor ons wel zo gemakkelijk.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“De Wkb is net ingegaan, veel aanvragen voor vergunningen zijn voor het einde van 2023 gedaan. We verwachten dat het gaat stromen aan het einde van het eerste kwartaal 2024. Er zijn toezeggingen, maar nog geen concrete opdrachten. Wij richten ons voornamelijk op de woningbouw. In de tussentijd blijven we partijen informeren over wat de Wkb voor hen betekent, welke acties ze moeten ondernemen en waaraan ze moeten voldoen.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Ons doel is om voorop te lopen in de ontwikkelingen rondom kwaliteitsborging. We willen een solide en betrouwbare partij zijn en zo meehelpen een degelijk bouwwerk te realiseren. We hebben een hoop kennis van bouwtechniek en bouwregelgeving in huis. En natuurlijk hebben we een groeiambitie en gaan we referenties opbouwen!”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.