Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Wouters Kwaliteitsborging

Terug naar Nieuws
03-07-2023

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Wouters Kwaliteitsborging B.V. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.
De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf het moment dat hij een KiK-licentie heeft, proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten.

KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Mark Knoops, coördinator bij Wouters Kwaliteitsborging.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Wouters Kwaliteitsborging?
“Wij hebben ruim 28 jaar ervaring in de bouwpraktijk en verregaande kennis van de bouwregelgeving. Voor alle delen van BRL 5019 zijn wij gecertificeerd. Hiermee zijn wij helemaal klaar en uitgerust voor kwaliteitsborging van projecten. Naast voor integrale kwaliteitsborging, kun je ons ook inschakelen om de kwaliteitsborging voor een specifiek deel uit te voeren. Wij vinken niet louter lijstjes af, maar wij brengen de risico’s in beeld met een uitgebreide risicoanalyse en geven in een duidelijk en overzichtelijk borgingsplan aan hoe deze risico’s beheersbaar blijven. Onze kracht is dat we alles onder één dak hebben. De lijnen zijn kort. Onze klanten zijn projectontwikkelaars, gebouweigenaren, aannemers, gemeenten en veiligheidsregio.”

V.l.n.r. Dennis Jacobs, Mark Knoops, Lars Kiebert, Ad Wouters

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“We hebben alle aantoonbare ervaringen en cursussen van onze medewerkers op een rij gezet. Het stof eraf geblazen en vervolgens procedures en ervaring van medewerkers vastgelegd in een handboek. Mét onderbouwing en de vereiste diploma’s. Via interne oefensessies over constructie en brand leerden we hoe de Wkb werkt. Daarnaast hebben we onze klanten geïnformeerd over de consequenties voor hen van de Wkb en wat de rol van de kwaliteitsborger en de aannemer is.”

Waarom koos Wouters Kwaliteitsborging voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Wij kozen voor KiK vanwege de koppeling met KOMO en daarmee KOMO-certificaten. Het KOMO-certificaat toont kwaliteit aan. Wij hoeven dan als kwaliteitsborger minder controles te doen op de bouwplaats. En wij werken met BRISwarenhuis. KiK maakt gebruik van dit platform om steeds de meest recente versie van de bouwregelgeving te hanteren. Ook dat was voor ons een reden om voor KiK te kiezen.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Ik mag het nog niet zeggen. Het gaat om een groot woningbouwproject met grondgebonden woningen. We werken met alle specialismen aan de risicoanalyse en borgingsplan. Er doen veel partijen mee. Inmiddels hebben we de STIPP-bijdrage aangevraagd.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“We willen niet een kwaliteitsborger zijn werkt vanuit automatisme. Met onze ervaring in de bouw, zowel in de planfase als in de uitvoering, brengen we de risico’s nauwkeurig in kaart. Dat geeft ons de overtuiging dat we klanten over heel Nederland kunnen helpen met onze dienstverlening.”

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.