Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger TÜV Nederland

Terug naar Nieuws
26-10-2020
Ton Jans, directeur KiK, en Edwin Franken, algemeen directeur TÜV NL , ondertekenen de KiK-licentie

…nieuwe kwaliteitsborger TÜV Nederland

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Dit keer kwaliteitsborger TÜV Nederland. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating starten met proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zowel formele proefprojecten met een melding aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of proefprojecten zonder VNG-melding. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger TÜV Nederland

Aan het woord is Rogier Schijven, manager Bouwkwaliteit TÜV Nederland.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van TÜV Nederland?
“TÜV Nederland is een certificatie- en inspectie-instelling gebouwd op en gegroeid vanuit haar kernactiviteit ’onafhankelijke beoordeling‘. Wij beoordelen bedrijven, processen en producten. Daarmee geven wij onze stakeholders het vertrouwen dat voldaan wordt aan getoetste criteria. Vandaar de keuze om met de Wkb te starten. Het past immers zeer goed bij onze bedrijfsvoering en ervaring met het op onafhankelijke en deskundige wijze beoordelen en uitvoeren van inspecties.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Met onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn wij voortvarend aan de slag gegaan om het handboek Bouwkwaliteit te schrijven overeenkomstig de eisen uit de BRL5019. Dan is het toch wel prettig dat er al veel op de plank ligt bij een geaccrediteerde organisatie als TÜV Nederland. Zaken als onafhankelijkheid en het vastleggen van kwalificatie-eisen zijn dan snel geborgd. Het proces verliep vlot evenals de audit met SKW.”

Waarom koos TÜV Nederland voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“TÜV kent zelf een pragmatische werkwijze, dit zien wij ook terug in het KiK instrument. Zeker met de KiK-tool 2.0 komt dit nog duidelijker tot uiting. Van een geïntegreerde Bouwbesluittoets met risicoanalyse en borgingsplan tot een bouwplaats App vanuit BRIS voor toezichtmomenten. Toepasbaar voor alle gevolgklassen.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Op dit moment spreken wij partijen die interesse hebben in een proefproject. Alle neuzen de goede kant op krijgen, is wel een nauwgezet proces. Wij hopen oprecht dat partijen, publiek én privaat, snel gaan inzien dat het ‘vijf voor twaalf’ is. Om gedegen te oefenen met elkaar zoals de Wkb voor ogen heeft, is het noodzakelijk om proefprojecten in z’n geheel -van ontwerp tot oplevering- te doorlopen met elkaar. Dit zorgt voor maximale aansluiting bij de huidige interne kwaliteitsprocessen van bouwers én gemotiveerde medewerkers. We willen voorkomen dat last minute proceswijzigingen leiden tot weerstand en frustratie.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Wij streven naar een veilige leefomgeving, daar staat TÜV Nederland al nagenoeg 40 jaar om bekend. De Wkb is ontstaan om gebreken in de bouw terug te dringen met een belangrijke taak voor de kwaliteitsborger. Aangezien dit 100% aansluit bij onze kerntaak, willen we in deze markt onze rol daarin nemen als kwaliteitsborger en bijdragen aan een veiliger bouwproces, zoals we dat op andere vlakken ook al doen (denk aan VCA, Safety Culture Ladder, NEN 1010 inspecties en periodieke inspecties van arbeidsmiddelen).”

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.