Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Toets+Bouw

Terug naar Nieuws
16-06-2020

… nieuwe kwaliteitsborger Toets+Bouw

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Dit keer kwaliteitsborger Toets+Bouw. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten: formele proefprojecten met een melding aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of proefprojecten zonder VNG-melding. KiK en haar kwaliteitsborgers samen op weg naar de (nieuwe) ingangsdatum van de Wkb.

Medewerkers Toets+Bouw in overleg
Medewerkers Toets+Bouw in overleg. Derde van rechts: Marco Keijzer

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger Toets+Bouw

Aan het woord is Marco Keijzer, directeur Toets+Bouw.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Toets+Bouw als toonaangevend controlebureau?
“Toets+Bouw is een deskundig en onafhankelijk controlebureau voor de bouw, vastgoed en industrie. Onze kernactiviteiten bestaan uit het uitvoeren van private kwaliteitsborging, bouwplantoetsingen en Second Opinions op bouwprojecten. Daarnaast voeren wij voor onze bouwpartners ook inspecties en Technical Due Diligences uit.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moest u daarvoor doen?
“Hoewel wij binnen de TAG Holding bv -waar Toets+Bouw onderdeel van uitmaakt- al meer dan 60 jaar ervaring hebben met het toetsen en inspecteren, was het omschakelen naar de BRL 5019-systematiek toch nog wel een uitdaging. De kennis en ervaring was in huis, maar hoe vlieg je dit nieuwe proces aan?
Wij kregen hulp van een externe adviseur en we hebben een web-based kwaliteitshandboek opgesteld. Het heeft ons toch een aantal maanden gekost om tot een certificeerbaar systeem te komen. Tijdens de Kiwa-audits hebben we nog de nodige aanpassingen doorgevoerd met uiteindelijk als resultaat een certificaat op 25 mei 2020. En daar zijn we trots op!”

Waarom koos Toets+Bouw voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“De reden dat wij hebben gekozen voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument is dat het instrument een duidelijke praktische opzet kent, waardoor de beoordeling en risicoanalyse in één systeem kunnen worden doorlopen.”

Nu u toegelaten bent als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin u KiK gaat toepassen?
“Toets+Bouw is momenteel met een drietal aannemers in gesprek die aangegeven hebben dat zij pilots willen gaan draaien. Naar verwachting zullen wij ons eerste project binnenkort in Alphen aan den Rijn gaan starten. Het is nu een kwestie van doen…”

Wat zijn uw grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Onze aspiratie is vastgelegd in onze missie: dat door een betrouwbare, onafhankelijke en deskundige toetsing de Bouwkwaliteit wordt geborgd, waardoor er een veilige, duurzame en doelmatig bebouwde omgeving ontstaat.”

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.