Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Nanoc Inspecties

Terug naar Nieuws
07-09-2023

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Nanoc Inspecties BV. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Theo Fransen van Nanoc Inspecties
Theo Fransen van Nanoc Inspecties

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Theo Fransen, Directeur en kwaliteitsborger bij Nanoc Inspecties bv.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Nanoc Inspecties?
“Onze hoofdactiviteit is kwaliteitsborging voor de gevolgklasse 1. Maar dat is niet het enige; wij doen ook inspecties op het gebied van zonnepanelen en geluid. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij gemeenten als het gaat om de voorbereiding en implementatie van de Wkb.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Op zichzelf verliep het proces soepel. Uiteraard hebben we onze interne organisatie tegen de lat van de Wkb en de BRL 5019 gelegd en een kwaliteitshandboek opgesteld. Dit alles in nauw overleg met de certificatie-instelling SKG-IKOB en Lars Kiebert van KiK.”

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Wij ervaren het als een voordeel dat KiK is voortgekomen uit KOMO en daarmee een directe relatie heeft met onafhankelijk vastgestelde kwaliteit. Via de KiK-tool kunnen wij als kwaliteitsborger zien of er voor een bepaald product of proces een certificaat is afgegeven. Zo ja, dan kunnen wij daarop vertrouwen en hoeven wij minder controles te doen. Dat scheelt tijd en geld. Maar ook voor de aannemer is dat fijn. Het helpt hem zijn bewijslast te managen.”

Uitreiking gevelbord
Project Nanoc
Project Nanoc
Project Nanoc

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Op dit moment zijn we betrokken bij enkele grotere projecten, van 250 en 900 grondgebonden woningen. Bovendien zitten we in de voorbereidingsfase van een aantal proefprojecten die we samen met bouwondernemingen en gemeenten en een STIPP-subsidie gaan uitvoeren. We zijn dus behoorlijk actief.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Uiteraard staat het leveren van kwaliteit op de eerste plaats. Een andere belangrijke ambitie is ons voor te bereiden op certificering voor de gevolgklasse 2. In het kader van onze voornemens om te groeien zoeken wij naar mogelijkheden om te werken voor andere organisaties zoals ingenieursbureaus. En dat dan op basis van onze specialismen uit de BRL 5019.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.