Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met nieuwe KiK-kwaliteitsborger Ingenieursbureau IOB B.V.

Terug naar Nieuws
24-01-2024

In deze rubriek laten wij u kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Ingenieursbureau IOB B.V. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating projecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Jurjen Meuldijk, Adviseur Kwaliteitsborging bij Ingenieursbureau IOB B.V.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Ingenieursbureau IOB ?
“Wij zijn een ingenieurs- en adviesbureau dat zich richt op integrale technische ontwerpen voor de gebouwde omgeving. Met alle vereiste vakkennis onder één dak bieden wij onze opdrachtgevers een (kosten)efficiënt ontwerpproces en borgen daarbij een naadloze afstemming van alle technische disciplines. Zo besparen we onze klanten niet alleen kosten, maar ook kostbare tijd! Dit doen wij voor opdrachtgevers in de woningbouw, utiliteitsbouw en de industrie.

Daarnaast verricht Ingenieursbureau IOB al vele jaren projecten in het kader van bouwplantoetsing. Deze ervaring zetten wij graag voort als kwaliteitsborger met het instrument KiK. Een speciaal geformeerd team aan kwaliteitsborgers kan vanaf nu ingezet worden voor de nieuwe dienstverlening binnen Ingenieursbureau IOB”

nieuwe KB Ingenieursbureau IOB
Overhandiging KiK-gevelbord met Jurjen Meuldijk (li) en Lars Kiebert

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Allereerst heeft Kiwa ons geauditeerd en gecertificeerd voor de BRL5019. Daarbij is onder meer de werkwijze voor kwaliteitsborging geïmplementeerd in ons Kwaliteitshandboek. Alle betrokken collega’s hebben de KiK-training gevolgd. Tegelijkertijd hebben we de afdeling Kwaliteitsborging verder ingericht om dit type projecten zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Onze medewerkers zijn niet alleen goed opgeleid, zij beschikken ook over meer dan voldoende werkervaring op de betreffende deelscopes. Op basis daarvan heeft stichting KiK besloten Ingenieursbureau IOB de licentieovereenkomst te verlenen en toe te laten als kwaliteitsborger. Wij hebben het gehele toelatingsproces als soepel en positief ervaren.”

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“KiK is een breed inzetbaar instrument dat zich primair focust op certificering conform de BRL5019. Het laat de licentiehouder vrij om hier zelf bijvoorbeeld een documentbeheerssysteem en bijpassende software aan koppelen. Hiermee wordt de KiK-tool niet onnodig gecompliceerd qua gebruik.

Ingenieursbureau IOB focust zich naast de woningbouw ook op andere sectoren en heeft dan ook behoefte aan een breed toepasbaar instrument dat geschikt is voor diverse type projecten en opdrachtgevers. De KiK-tool is dan ook inzetbaar voor architecten, (ontwikkelende) aannemers, corporaties, ontwikkelaars maar ook private opdrachtgevers. Daarnaast biedt de koppeling met bijvoorbeeld BRISwarenhuis een meerwaarde, net als het eenvoudig kunnen toepassen van bijvoorbeeld KOMO-certificeringen.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
“Momenteel hebben we een aantal projecten in voorbereiding. Het eerste project waar wij mee aan de slag zullen gaan is gelegen in de regio Rotterdam en betreft de realisatie van een nieuwe industriefunctie. Ook zullen in de loop van 2024 de eerste projecten voor grondgebonden woningen worden uitgevoerd en lopen er diverse aanvragen van mogelijk nieuwe opdrachtgevers.”

Industrieel bouwwerk

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Uiteindelijk wensen wij de kwaliteitsborging voor alle type bouwwerken, binnen alle gevolgklassen, zo goed als mogelijk voor alle klanttypen in te vullen. Hiermee kunnen wij –in een steeds complexer wordende bouwsector– van meerwaarde zijn voor onze huidige én toekomstige klanten.

De overheid heeft voor de Wkb een meerjaren strategie en deze zullen wij ook stapsgewijs volgen. Wij gaan ons daar de aankomende periode dan ook nadrukkelijk voor inzetten en leren van de ervaringen die we gaan opdoen.

Onze focus zal dit jaar liggen op bouwwerken binnen gevolgklasse 1, inclusief de voorbereiding op verbouwingen dat per 1 januari 2025 van kracht wordt. Daarnaast hebben we de ambitie om ook ervaring op te gaan doen met een of meer proefprojecten in gevolgklasse 2. Hiermee verwachten wij op tijd klaar te zijn als de volgende stap in regelgeving wordt doorgevoerd.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.