Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met KiK-kwaliteitsborger Vertex Kwaliteitsborgers

Terug naar Nieuws
15-11-2021

… Vertex Kwaliteitsborgers

In deze rubriek laten wij u kennismaken met KiK-kwaliteitsborgers. Deze keer kwaliteitsborger Vertex Kwaliteitsborgers.

De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating proefprojecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten: formele proefprojecten met een melding aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), proefprojecten zonder VNG-melding en nu ook in het kader van de Ambassadeursnetwerken. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen op weg naar de Wkb!

Enkele vragen aan KiK-kwaliteitsborger Vertex Kwaliteitsborgers

Aan het woord is Arjen Modderman, directeur bij Vertex Kwaliteitsborgers.

Arjen Modderman op bouwplaats
Arjen Modderman op bouwplaats

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Vertex Kwaliteitsborgers?
“Onze kernactiviteit is kwaliteitsborging volgens de Wkb. Voor ons betekent kwaliteit meer dan alleen woorden op papier: kwaliteitsborging is ons dagelijks gereedschap om ons doel te bereiken. Het werk is één ding, maar wettelijke kwaliteit leveren volgens het Bouwbesluit, daar gaat het om. Vertex is Latijn voor knooppunt. Wij zien onze toegevoegde waarde in het knooppunt (lees toepassing wettelijke kaders) tussen de verbindingslijnen van opdrachtgever, aannemer, toeleveranciers, onderaannemers en gemeenten. Binnen die gestelde kaders opereren wij zo flexibel mogelijk. Onze slogan is: ‘Maak van kwaliteitsborging niet je ambitie, maar je motivatie.’”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating?
“We volgen de ontwikkelingen rondom de Wkb al enkele jaren. Daardoor waren we al goed ingelezen. Met de inschakeling van Rowiq Advies verliep de aanloop naar de toelating in oktober 2020 vlotjes. Zij hebben ons begeleid, geïnformeerd en voorbereid.”

Waarom koos Vertex Kwaliteitsborgers voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“We kwamen al snel uit bij KiK. Ik had me verdiept in de materie en wist welke instrumentaanbieders er waren. Waarom we bij KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging, red.) uitkwamen is omdat KOMO een goede naam heeft in de branche als het gaat om aantonen van kwaliteit met gevalideerde data en bekend is met CE markering en andere richtlijnen. Daarbovenop helpt de gestructureerde opzet en de flexibiliteit van de softwareapplicatie KiK-tool ons met de feitelijke kwaliteitsborging en risicobeheersing op alle type bouwwerken. Dat is ons inziens een surplus ten opzichte van de andere instrumenten.

Jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, in welke projecten hebben jullie KiK ingezet?
“Op dit moment gaat onze aandacht uit naar ervaring opdoen met alle typen projecten: villabouw, verbouwingen, seriematige woningbouw, hallenbouw en infra. Deze hebben we nu allemaal onder handen. Wij hebben recent de kwaliteitsborging van een verbouwing in Rotterdam en een vervanging van een brug in Zaanstad afgerond. De evaluatie voor beide projecten was erg positief.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Onze focus is op de bouw in de hele breedte, dus ook op de inframarkt. Dit laatste vooral ook omdat wij daar eigen civiele constructeurs voor kunnen inzetten. We willen zo soepel en efficiënt mogelijk kwaliteitsborging  toepassen voor gevolgklasse 1. Maar onze ambitie is kwaliteitsborging van alle gevolgklasse (1, 2 en 3). Onze toetsers zijn immers gecertificeerd voor deze gevolgklassen.

Vanuit onze vestigingen in Eindhoven en Vianen bestrijken wij het midden en zuidelijke deel van Nederland. We merken dat er nog veel begeleiding nodig is. De tijd hiervoor is er straks niet als de Wkb ingaat. Daarom concentreren wij ons nu vooral op efficiënte processen en procedures. Als kwaliteitsborger krijg je met veel wetgeving en regels te maken, daar moeten we ons bewust van zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen, red.). De kwaliteitsborger moet weten wat er speelt op het gebied van wetgeving en ernaar handelen.”

 


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.