Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met de nieuwe KiK-kwaliteitsborger Promad WKB B.V.

Terug naar Nieuws
14-02-2024

In deze rubriek laten wij je kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Promad WKB B.V. Een intensieve voorbereiding ging vooraf aan de toelating. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment.
De KiK-kwaliteitsborger kan vanaf de toelating projecten Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) starten. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord zijn Melissa Cornelissen, Marketing & Communicatie, en Mike Steenkamer, werkvoorbereider Promad WKB B.V.

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Promad WKB B.V.?
Melissa Cornelissen: “Promad WKB maakt sinds januari 2024 onderdeel uit van de Promad Groep. Deze bestaat uit Promad B.V., Promad Vastgoedbeheer en Promad Ontwikkeling. De naam zegt het al, Promad WKB is opgericht om kwaliteit van het opgeleverde gebouw te beoordelen, waarbij wij zelf vanuit de andere pijlers van Promad niet betrokken zijn. Wij toetsen als kwaliteitsborger of het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen op gebied van: bouwkunde, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en installaties.”

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
Mike Steenkamer: “Het opstellen van het handboek was een opdracht die veel tijd in beslag nam, maar die uiteindelijk vlekkeloos verliep. Veel processen binnen Promad verlopen al jaren zo. Nu was het aan ons om deze vast te leggen in een handboek. Het is de bedoeling dat we de kennis die we hebben opgedaan tijdens dit certificeringstraject delen met andere collega’s binnen de Promad Groep. Certificatie-instelling Kiwa verleende ons het KOMO-certificaat BRL 5019. Een van onze collega’s doorliep de verplichte KiK-training. Na alle inspanningen konden we in januari het toelatingsbewijs en het gevelbord in ontvangst nemen.”

Uitreiking gevelbord, v.l.n.r. Mike Steenkamer, Martijn van der Werf van Promad en Lars Kiebert van KiK.

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
Mike Steenkamer: ‘’We zien dat KiK het meest gangbaar is in de markt. We werken samen met een andere KiK-kwaliteitsborger en daarnaast hebben we de ervaringen met de KiK-tool proeflicentie. Dat beviel goed waardoor de keuze makkelijker werd.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen?
Mike Steenkamer: ‘’Wij doen van huis uit grote projecten in de utiliteit en dan met name in de foodsector. Dan spreek je over gevolgklasse 2 en 3. Op dit moment geldt de Wkb alleen nog voor gevolgklasse 1, in deze gevolgklasse gaan we dan ook direct aan de gang. Welk project ons eerste project wordt, daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Je ziet dat de markt nog wat afwachtend is. In het laatste kwartaal van 2023 zijn op voorhand al veel vergunningen aangevraagd, waardoor er nu er minder aanvragen zijn.”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
Melissa Cornelissen: “We willen met Promad WKB een mooie toevoeging zijn op de activiteiten van de andere onderdelen van de Promad Groep. Voor de toekomst zoeken we naar samenwerkingen. Partijen helpen hun processen beter te laten verlopen. Op dit moment proberen we zoveel mogelijk kennis op te doen totdat de markt van de kwaliteitsborging ‘losbarst’. We kijken daarnaast uit naar de tijd dat ook gevolgklasse 2 en 3 onder de Wkb gaan vallen. We zullen dan zeker voor certificering daarin gaan.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.