Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

Maak kennis met de nieuwe KiK-kwaliteitsborger Bureau Bouwkunde

Terug naar Nieuws
18-03-2024

In deze rubriek laten wij je kennismaken met de nieuwste loot aan de KiK-boom. Deze keer kwaliteitsborger Bureau Bouwkunde. Aan de toelating ging een intensieve voorbereiding vooraf. Des te meer reden om stil te staan bij dit heuglijke moment. De KiK-kwaliteitsborger kan nu als toegelaten kwaliteitsborger onder de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan het werk. KiK en KiK-kwaliteitsborgers samen klaar voor de Wkb!

Enkele vragen aan de nieuw toegelaten KiK-kwaliteitsborger

Aan het woord is Nils van der Waal, directeur van Bureau Bouwkunde. 

Wat zijn in het kort de kernactiviteiten van Bureau Bouwkunde?
“Bureau Bouwkunde is een bouwkundig advies- en engineeringsbureau voor architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers en overige bouwgerelateerde opdrachtgevers. We bestaan inmiddels 35 jaar en we hebben aan veel mooie spraakmakende bouwprojecten een bijdrage mogen leveren. We brengen adviezen uit, toetsen de haalbaarheid van bouwplannen en leveren engineering voor de bouwkundige vraagstukken van nu en morgen. Onze diensten zijn onder te verdelen in drie hoofdactiviteiten: advies en bouwmanagement, planuitwerking en plantoetsing.

Bij advies en bouwmanagement kun je denken aan advies over brandveiligheid, duurzaamheid, BIM consultancy, kostenmanagement, directievoering en ondersteuning bij prijs- en contractvorming. Planuitwerking betreft onder andere 3D BIM uitwerking, technische bestekken, bouw- & stichtingskosten, BIM coördinatie en clashcontroles. BIM is een mooie aanvulling om de afstemming tussen partijen en leveranciers soepel te laten verlopen en de kwaliteit van de uitwerking te verhogen. Plantoetsing behelst bijvoorbeeld stikstofdepositieberekeningen, bouwveiligheidsplannen, V&G-plannen, brandveiligheid, BREEAM, daglicht-ventilatieberekeningen en toetsing Bbl. Door plantoetsing kunnen onze opdrachtgevers de juiste keuzes maken. Wij zijn zowel adviseur als engineer en we zijn ook een vertrouwenspersoon voor onze opdrachtgevers. Wij leveren integrale dienstverlening. Onze kwaliteitsborger(s) hebben geen betrokkenheid bij het ontwerp, advies, productie, levering, installatie, bouw of inkoop van (onderdelen van) het bouwproject waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft.”

Lars Kiebert (li) overhandigt het KiK-gevelbord aan Nils van der Waal van Bureau Bouwkunde
Lars Kiebert (li) overhandigt het KiK-gevelbord aan Nils van der Waal van Bureau Bouwkunde

Hoe verliep de aanloop naar de toelating en wat moesten jullie daarvoor doen?
“Dat verliep soepel. We zijn samen opgetrokken met onze partners DVTadvies (KiK-kwaliteitsborger red.) en Geelhoed Engineering (KiK externe specialist, red.). Raymond von den Benken van Rowiq Advies heeft ons hierin goed voorbereid vind ikzelf. Daarbij komt dat ons team veel kennis en ervaring heeft met het toetsen van bouwplannen. Het toevoegen van kwaliteitsborging aan ons dienstenpakket was daarom een logische stap. Optreden als onafhankelijk kwaliteitsborger is iets wat Bureau Bouwkunde ook op het lijf is geschreven. Tijdens de audit bleek ook, zoals wij al verwachtten, dat wij alle benodigde kennis en ervaring meer dan voldoende in huis hebben. Verder konden we, omdat we al ISO 9001 zijn gecertificeerd, de eisen van de BRL 5019 mooi inpassen in ons bestaande kwaliteitsmanagementsysteem.”

Waarom kozen jullie voor KiK als kwaliteitsborgingsinstrument?
“Onze adviseur Raymond von den Benken wees ons op KiK. Verder hebben we in ons werk al ervaringen met het keurmerk KOMO en BRIS. Daarom was de keuze snel gemaakt. De KiK-tool werkt fijn en intuïtief. Het wijst zich allemaal vanzelf. Daarnaast was het persoonlijke contact met Lars Kiebert heel prettig.”

Nu jullie zijn toegelaten als KiK-kwaliteitsborger, wat is het eerste project waarin jullie KiK gaan toepassen? “We hebben inmiddels verschillende aanvragen gehad voor Wkb-projecten. De projecten lopen uiteen van tiny houses en villa’s tot de vervanging en verplaatsing van een woonboot. Voor dit laatste project is de bouwmelding inmiddels ingediend en is het nu wachten op van vergunningverlening omgevingsplanactiviteit (OPA, red.).”

Wat zijn jullie grootste aspiraties op het gebied van kwaliteitsborging?
“Onze missie is dé integrale dienstverlener van Nederland te zijn voor alle architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers en overige bouwgerelateerde opdrachtgevers. Waarbij ze voor de kwaliteitsborging natuurlijk ook aan ons moeten denken! Daarbij willen we ook voor de projecten die we uitwerken de kwaliteitsborging conform de BRL 5019 gaan toepassen.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.