Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

KiK-kwaliteitsborger TÜV Nederland borgt integraal Wkb-proefproject ‘kasteel Oeverhuijze’

Terug naar Nieuws
21-12-2021

57 grondgebonden woningen in Haverleij, Den Bosch

KiK-kwaliteitsborger TÜV Nederland is samen met de gemeente Den Bosch, Bouwbedrijf Berghege en BPD Gebiedsontwikkeling gestart met het integrale Wkb-proefproject kasteel Oeverhuijze. Het proefproject valt onder de vlag van het ambassadeursnetwerk Den Bosch. Een bijzonder project, dat is het. Kasteel Oeverhuijze, het woord zegt het al, is een kasteel in Haverleij, een kastelenlandschap midden in de natuur aan de Maas. Haverleij telt op dit moment 7 kastelen en Slot Haverleij. Daar wordt nu dus Oeverhuijze aan toegevoegd.

Kasteel Oeverhuijze

Kasteel Oeverhuijze bestaat uit 57 grondgebonden woningen, een appartementengebouw met 12 appartementen en 2 penthouses. Het proefproject heeft betrekking op de 57 grondgebonden woningen (gevolgklasse 1). Harold Verkuijlen, coördinator Bouwkwaliteit bij TÜV, is de kwaliteitsborger voor het proefproject. Wij zijn benieuwd naar zijn ervaringen in dit proefproject met KiK.

Harold Verkuijlen, coördinator Bouwkwaliteit bij TÜV
Harold Verkuijlen, coördinator Bouwkwaliteit bij TÜV

Hoe ben jij, is TÜV, betrokken geraakt bij dit bijzondere project?
“Wij benaderen actief aannemers voor proefprojecten. Zo ook Bouwbedrijf Berghege. Het bedrijf zag kansen om te oefenen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met dit bouwproject. En ook de gemeente Den Bosch en BPD Gebiedsontwikkeling waren geïnteresseerd. We besloten samen dit project te doen en aan te sluiten bij het ambassadeursnetwerk Den Bosch om kennis en ervaring te kunnen uitwisselen.

We kwamen maanden geleden al in gesprek Diane Nijbroek van de gemeente en het ambassadeursnetwerk Den Bosch. De gemeente heeft al enkele Wkb-proefprojecten gedaan en wilde graag nog meer ervaring opdoen. Bij de besprekingen met de gemeente waren ook de plantoetser en toezichthouder van de gemeente. Zij zijn benieuwd hoe het werken onder de Wkb verloopt, hoe er naar het plan wordt gekeken en hoe op de bouwplaats wordt gecontroleerd.”

Een kasteel, dat is bijzonder. Is er nog meer opmerkelijks te noemen?
“Jazeker, in overleg met de aannemer besloten we dat we in dit project gaan kijken of we met 3D-BIM-modellen onze controles kunnen doen. Op de bouwplaats blijven het overigens wel 2D-tekeningen. Je zou zelfs nog met een virtuele bril op de bouwplaats kunnen inspecteren. Deze nieuwe aanpak is nog in de onderzoeksfase.”

Wat is de toegevoegde waarde van zo’n ambassadeursnetwerk?
“Een ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Het ambassadeursnetwerk zorgt ervoor dat proefprojecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Alle kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen kunnen deelnemen aan een netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten. En waar mogelijk gaan ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag.

Ook de WkbCampus levert haar bijdrage aan de ambassadeursnetwerken. Zo maakte Jaap Kolk van de WkbCampus het projectplan voor het proefproject. Dit helpt ons om de afspraken binnen Wkb-proefprojecten vooraf vast te leggen, maar ook bij het leren en samenwerken.”

De gemeente heeft inmiddels de omgevingsvergunning verleend. Hoe ga je verder?
“Onze plantoetsers hebben het plan beoordeeld. In overleg zijn de risicobeoordeling en borgingsplan opgesteld in de KiK-tool. Ze hebben met de opdrachtgever, aannemer, werkvoorbereider en uitvoerder om de tafel gezeten. De kwaliteitsborger, wij dus, hebben de risicobeoordeling en het borgingsplan vastgesteld. Samen met de namen van de kwaliteitsborger (TÜV) en het instrument (KiK) zijn de risicobeoordeling en het borgingsplan in november naar de gemeente gestuurd. Dit is de bouwmelding. Alle stukken zijn met het hele projectteam doorgenomen. Je hebt het dan over het proces, de planning en waar we tegenaan denken te lopen.

Hoewel het de bedoeling was in december 2021 te starten met de bouwwerkzaamheden, is de planning nu eerste kwartaal 2022. We zijn dus al even klaar met de eerste stappen. Het is nu zaak dat we goed overleggen met de aannemer over eventuele wijzigingen in het plan. Denk daarbij aan de wensen van kopers. Bij wijzigingen moeten tekeningen en eventuele berekeningen immers worden aangepast. Nu we oefenen met 3D tekeningen komen er meer momenten dat we dingen moeten wijzigen.”

Afstemming met de aannemer is dus heel belangrijk?
“Heel belangrijk! Voor ons werkt het niet om steeds nieuwe tekeningen te krijgen op basis van alle wijzigingen. We hebben dus met de aannemer goed afgestemd op welke momenten we wat toetsen tijdens de bouwfase. Een goede afstemming helpt ook om de kosten voor kwaliteitsborging, de constructeur en de aannemer in toom te houden.

Ook zijn we veelvuldig met de aannemer in contact over de planning. Wij moeten natuurlijk onze inspecties inplannen. En daarnaast zaken als: welke woning gaan we toetsen? We maken duidelijke afspraken over welke gegevens wij van hen willen ontvangen. Het is echt een samenspel met de aannemer.

Het is onze taak om de aannemer mee te nemen in de bouwprocedure onder de Wkb. Zowel bij dit project maar ook bij toekomstig bouwplannen.”

En de samenwerking met de gemeente?
“Tijdens de inspectie op de bouw, nemen we de toezichthouder van de gemeente mee. Dat is voor hen ook leerzaam. Voor de gemeente is het even wennen dat wij voor dit project gemiddeld vijf keer op de bouw komen. Onder de Wkb gaat het veel meer om interactie tussen de aannemer en de kwaliteitsborger, waarbij wij ook erop vertrouwen dat de aannemer zelf fouten constateert en verhelpt. Immers de aannemer moet zijn bewijslast onder Wkb zelf managen (wijziging Burgerlijk Wetboek tegelijkertijd met de Wkb, red.). Dit stellen wij ook in de voorfase uitdrukkelijk aan de orde. Wij zien toe dat wordt voldaan aan de bouwregelgeving (en soms op andere zaken die we met de aannemer afspreken). Uiteindelijk spreken wij een gerechtvaardigd vertrouwen uit dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.”

Wil je nog wat toevoegen aan dit interview?
“Het is fijn dat we nu, onder de Wkb, veel eerder bij een project zijn betrokken. Bij de Wkb is er een knip tussen de omgevingsplanactiviteit en de technische bouwactiviteit. De opdrachtgever vraagt dus eerst een omgevingsplanactiviteit aan gebaseerd op het bouwplan. Pas daarna worden alle details uitgewerkt. In deze fase worden wij al betrokken. Onderwerpen als: wat gaan we toepassen, hoe wordt de fundering, hoe verwarmen we het pand, komen er zonnepanelen etc. Omdat in de huidige situatie (dus zonder Wkb) een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van volledig uitgewerkte plannen, is de kans groter dat er in een latere fase zaken veranderen. En er dus gemakkelijker kwaliteitsissues optreden.”

NB – BPD Ontwikkeling BV maakte dDe artist impressions.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.