Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu

KiK compleet ‘instrument’ voor Wet kwaliteitsborging bouw en nu beschikbaar

Terug naar Nieuws
22-11-2016

De Tweede Kamer behandelt dezer dagen het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van minister Blok. Wordt dat voorstel aangenomen (en daar ziet het naar uit), dan verhuist de kwaliteitsborging in de bouw in 2018 van het publieke naar het private domein. In plaats van een bouwplantoets vooraf door de gemeente gaat dan een private kwaliteitsborger, na realisatie van het bouwwerk, een verklaring afgeven of wordt voldaan aan de bouwregelgeving. De kwaliteitsborgers moeten werken met een door de Toelatingsorganisatie (TO) goedgekeurd instrument. KOMO intro­duceert daarom KiK, het KOMO instrument Kwaliteitsborging. Het komt beschikbaar voor de kwaliteitsborger, maar ook voor bij de ontwikkeling en realisatie betrokken partijen, de ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwers. KiK is gebaseerd op de wensen en inzichten van tientallen organisaties die te maken hebben met de bouw.

Altijd en overal inzetbaar

Met KiK kunnen onafhankelijke kwaliteitsborgers het gerechtvaardigd vertrouwen uitspreken dat een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving in Nederland, waaronder het Bouwbesluit. KiK is inzetbaar voor alle soorten bouwwerken. Dat wil zeggen voor woningen, utiliteitsbouw (zoals kantoren en bedrijfshuisvestingen) en infrastructurele werken (bruggen, viaducten etc.). KiK kan worden gebruikt in alle drie de gevolgklassen die de nieuwe wetgeving onderscheidt – maar ook voor die nieuwbouw-, renovatie- en restauratiewerken waarvoor straks geen vergunning meer vereist is.

Verbindende factor in bouwkwaliteit en -kolom

Behalve kwaliteitsborgers kunnen ook de andere partijen in de bouwkolom met KiK werken. Daardoor is het mogelijk om kwaliteitsborging direct al vanaf het begin van het bouwproces, in de planningsfase, in een project te implementeren. KiK is er in speciale versies ook voor ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwbedrijven. Die, samen met de kwaliteitsborger, binnen één instrument dezelfde kwaliteitstaal spreken. Waardoor ze snel en gemakkelijk informatie uitwisselen en moeiteloos processen op elkaar afstemmen: essentieel voor het leveren van de gewenste kwaliteit. KiK voorkomt doublures en onnodig werk voor alle betrokken partijen. Kortom: KiK is de verbindende factor in bouwkwaliteit en bouwkolom.

Kwaliteitsinspanningen bewijzen

Aannemers leveren met KiK het bewijs voor hun kwaliteitsinspanningen in een project. Dat is essentieel, omdat onder de nieuwe wetgeving bouwers volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alles wat zij realiseren. Dat geldt ook bij niet-vergunningplichtige bouwwerken. In alle gevallen rust op het bouwbedrijf een bewijsplicht. Met KiK kan daaraan worden voldaan.

Details over KiK zijn te vinden op de website www.kik-komo.nl, waarop eveneens de inschrijving voor het instrument is geopend.


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.