Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.

Menu
16-02-2022
Ton Jans
Ton Jans, directeur KiK

‘We blijven alert op nieuwe mogelijkheden voor de bouwmarkt’

Nu het stof van het uitstel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is neergedaald, is het tijd om vooruit te kijken. Samen met Ton Jans, directeur KiK kijken we naar de komende maanden.

 

Hoe kijkt u aan tegen het uitstel?
“Het is natuurlijk jammer dat minister De Jonge zich genoodzaakt voelde de Omgevingswet, en daarmee de Wkb, uit te stellen vanwege het automatiseringsvraagstuk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet, red.)”, constateert Ton Jans. “Toch zie ik ook voordelen. De markt heeft meer tijd om zich gedegen voor te bereiden.”

Bent u niet bang dat mensen ‘achterover gaan leunen’?
Ton Jans acht die kans wel aanwezig “De wet is diverse keren uitgesteld. Dat maakt dat die mogelijkheid er wel in zit. Ik wil benadrukken dat wij dit niet doen! Trouwens de ingangsdatum komt hoe dan ook best snel over 3, 6 of 9 maanden. Het is dan ook vijf voor twaalf als je bedenkt dat je straks moet werken volgens de Wkb. We moeten de extra tijd dus vooral nuttig gebruiken.”

Wat doet KiK met de extra tijd?
“Wij zelf nemen zeker geen gas terug. Als Wkb-instrumentaanbieder KiK zijn we klaar voor de Wkb en met ons de KiK-kwaliteitsborgers. We leggen ons toe op de verdere ontwikkeling van de softwareapplicatie KiK-tool, de KiK-training en de toelating van nog meer KiK-kwaliteitsborgers.”

We blijven dus alert op nieuwe mogelijkheden voor de KiK-kwaliteitsborgers, KiK-toolgebruikers en de markt.
Ton Jans

Over welke ontwikkelingen heeft u het?
“We zijn bezig om de pluspunten en de waarde van de KiK-tool breder door te trekken naar partijen in de bouw en infra. We realiseren koppelingen met systemen van derden, zoals Snagstream of Ed Controls. Daarmee kunnen aannemers in hun eigen systeem blijven werken. Onder andere voor het aanleveren van bewijs of het kwaliteitsborgingsplan in het kader van de Wkb.
Daarnaast is de bewijsverzamelapp, de BRIScheck, te downloaden in de appstores. Hiermee is het mogelijk om heel gemakkelijk op de bouwplaats controlebewijs te verzamelen en in te sturen.

We blijven dus alert op nieuwe mogelijkheden voor de KiK-kwaliteitsborgers, KiK-toolgebruikers en de markt.”

Wilt u nog iets kwijt?
“Ik wil bouwpartijen oproepen om te oefenen met de Wkb en over de koudwatervrees heen te stappen. Hoe dan ook iedereen zal in de toekomst conform de Wkb moeten gaan werken. En moeten aantonen dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, opvolger van het Bouwbesluit 2012 red.) en het Burgerlijk wetboek.

Ook een oproep aan de politiek: voor ons en ook voor de hele bouwsector is het van het grootste belang dat het moment van invoering een definitief moment wordt! Alle partijen hebben dan een vast richtpunt.”


Servicedesk

De servicedesk helpt jou bij specifieke vragen over het gebruik van de KiK-tool. Je kunt jouw vraag stellen via servicedesk@kik-tool.nl of bellen naar 085-782 29 68 van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 – 17:00 uur.